Trivselsfolder - Århus

ALLE FORÆLDRE SKAL FØLE SIG MØDT, SET, HØRT OG RESPEKTERET, OG ALLE HAR NOGET AT BIDRAGE MED I SAMARBEJDET

ALLE FORÆLDRE SKAL FØLE SIG MØDT, SET, HØRT OG RESPEKTERET, OG ALLE HAR NOGET AT BIDRAGE MED I SAMARBEJDET

-  Aarhus Kommunes Børn og Unge-politik

 

Samarbejdet skal give alle børn mulighed for
trivsel og læring

Denne folder har til formål at støtte samarbejdet mellem skolen og hjemmet omkring børnenes læring og trivsel. Pjecen skal ses som en guide til fortolkning af Folkeskoleloven. Folderen er udarbejdet for at støtte samarbejdet omkring danske skoleelevers trivsel, motivation og læring. Tag derfor udgangspunkt i, at folderen er til som en håndsrækning til at sikre det gode samarbejde mellem skole og forældre.

 

Først og fremmest skal der gøres opmærksom på Undervisningsministeriets vejledninger. De er meget udførlige og let forståelige ift. forældrenes muligheder jf. Folkeskoleloven. Vejledningerne kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/