STU - AspIT Østjylland

AspIT Østjylland tilbyder en 3 årig IT Uddannelse via STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) med efterfølgende mulighed for beskæftigelse indenfor IT området.

  • Målgruppe: unge i alderen 16-25 år – primært med en autismeprofil og en interesse for IT
  • Vores elever kommer med vidt forskellige skole- og uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringer – Der er intet krav om gennemført uddannelse folkeskole eller anden uddannelse for at kunne blive optaget på AspIT - det er interessen for IT der kommer først.  
  • Størstedelen af eleverne på AspIT har diagnosen ASF, evt. i kombination med f.eks. ADHD og ADD.
  • Fælles for eleverne på AspIT er, at de har brug for en særlig og individuel tilrettelagt uddannelse som kan indfri deres potentiale indenfor IT og skabe vejen for en bæredygtig praktik og en efterfølgende ansættelse – enten i ordinær beskæftigelse eller i et flexjob. Det kræver en dagligdag med struktur og et stort fokus på elevernes daglige trivsel som følges tæt via formative og summative evalueringer samt statusmøder.
  • På AspIT tilbyder vi 3 primære faglinjer: S (Softwarekonstruktion) V(Visualisering) & T (Teknik) – se vores hjemmeside for en uddybende beskrivelse af faglinjerne. Desuden tilbyder vi mulighed for certificeringer indenfor QA (Quality Assurance) & CS (Cyper Security) – der er ligeledes mulighed for at tage HF enkelt fag via fjernundervisning.
  • AspIT er beliggende centralt i Aarhus på Banegårdspladsen med direkte adgang til offentlig trafik såsom busser, tog og Letbane og så er vi en lille skole med 25 elever.

Læs mere om dine muligheder for en STU hos AspIT på www.aspit.dk

eller

kontakt Special Pædagogisk Vejleder Trine Joensen Schmidt på mail: trsc@aspit.dk eller på telefon: 7216 2692 og aftal en individuel rundvisning på skolen. – Vi glæder os til at hilse på dig.