Nyt uddannelsestilbud på Horsens HF og VUC

HF3 - Nyt uddannelsestilbud på Horsens HF og VUC målrettet unge med psykiske diagnoser
På Horsens HF & VUC har vi besluttet, at vi fra august 2023 etablerer en HF-klasse til unge med psykiske diagnoser. Vi har fået udviklingsmidler fra Region Midtjylland til projektet.

Hvorfor HF3?

Horsens HF og VUC bliver den første ungdomsuddannelsesinstitution i Horsens, der fra august 2023 kan tilbyde unge med psykiske diagnoser en særlig tilrettelagt gymnasial ungdomsuddannelse og dermed give dem mulighed for videre uddannelse. Vi ønsker med tilbuddet at bidrage til at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle på trods af individuelle udfordringer og dermed også bidrage til en højere grad af inklusion af unge med psykiske funktionsnedsættelser i uddannelsessystemet. 


Projektbeskrivelse
Den nye 3-årige HF er målrettet uddannelsesegnede unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser, som pga. deres individuelle behov vurderes at have behov for et ekstra år til at gennemføre en HF-uddannelse. Vores kommende 3-årige HF er ikke et specialundervisningstilbud, men følger HF-bekendtgørelsen blot med en tilrettelæggelse af undervisningen over 3 år i stedet for over 2 år. Målet med den 3-årige HF er at få unge inden for målgruppen til at lykkes med uddannelse på lige vilkår med andre unge vha. et pædagogisk set up, som bl.a. integrerer studieunderstøttende indsatser i den almindelige undervisning, så eleverne kompenseres for deres individuelle udfordringer og opnår faglig succes.

 

Hvordan kommer man ind på HF3?
Elever, der ønsker optagelse på den nye HF3 skal søge gennem optagelse.dk og angive, at de ønsker en 3-årig tilrettelæggelse af deres uddannelse. Der skal vedhæftes dokumentation for hvorfor. Det nemmeste er dog nok at booke en aftale med en af skolens vejledere, som kan hjælpe med ansøgningen.


Vores hjemmeside www.horsenshfogvuc.dk.  
Kontakt rektor Dinna Balling og aftal et tidspunkt for at besøge os.

Kontakt oplysninger

Rektor
Dinna Balling    
db@horsenshfogvuc.dk         
T: 60 89 80 20   


HF3-koordinator 

Sofie Vandel  
sv@horsenshfogvuc.dk