Slides fra forskerkonferencen

Genetiske undersøgelser af autisme - Hvad ved vi? Hvad kan det bruges til?
Anders Børglum

Autistiske rollemodeller - Præsentation af forskningsprojekt
Katrine Krause-Jensen

Autisme og det gode liv: et studie af vel-være
Autisme og Metodik

NeuroMAP
- de Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP)
Af Siv Thorlund Peitersen

Slides som PDF her


Genetiske undersøgelser af autisme - Hvad ved vi? Hvad kan det bruges til?
Anders Børglum
Professor i medicinsk genetik, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Slides som Pdf her


Autistiske rollemodeller - Præsentation af forskningsprojekt
Katrine Krause-Jensen
Adjunkt v/afdeling for filosofi og idehistorie, Aarhus Universitet

Slides som Pdf her


Autisme og det gode liv: et studie af vel-være
Autisme og Metodik

Filosofi i Samfund
Aarhus Universitet

Af Jens Frederik Sørensen & Mathias Kejlstrup Simonsen
Vejleder: Katrine Krause-Jensen

pdf: Autisme og det gode liv

pdf: Refleksionspapir

pdf: Præsentation