Værd at vide om botilbud

To foldere fra DUKH

Værd at vide om botilbud

Denne guide er udgivet af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
www.dukh.dk

Værd at vide om botilbud: hent folder i pdf her

Når unge visiteres til botilbud efter almenboligloven, men ikke har råd til at betale huslejen: hent folder i pdf her