Autistiske rollemodeller

Oplæg på forskerkonferencen

slides fra Line Gebauer her