Rådgivning

Landsforeningen har sin egen socialrådgiver.

Er du bosiddende i Århus - Skanderborg - Randers eller Syddjurs, så kan du få rådgivning om sociale spørgsmål af den socialrådgiver der er tilknyttet Handi-info.

Landsforeningen Autisme´s socialrådgiver:
Landsforeningen har sin egen socialrådgiver, som har fast telefontid og kan træffes via mail.
Se landsforeningens hjemmeside her

Handi info:
Er du bosiddende i Århus - Skanderborg - Randers eller Syddjurs, så kan du få rådgivning om sociale spørgsmål af den socialrådgiver der er tilknyttet Handi-info.
Socialrådgiveren kan ikke indgå som bisidder i enkeltsager, men kan bistå med paragraffer og vejledning i lovgivningen, så man er bedre klædt på til mødet med sin sagsbehandler.

Bisidder:
En bisidder er et par ekstra øjne og ører
Hvad var det lige, min sagsbehandler sagde? Fik jeg lavet en aftale med læreren? nu glemte jeg at spørge om diagnosen! Det kan være svært at huske alle detaljerne, når man skal til møde omkring sit barn. Derfor kan det være en god idé at tage en bisidder med, som kan lytte, evt. tage referat - og som du kan drøfte samtalen med bagefter.

En bisidder fører ikke ordet
Du fører selv ordet, men du kan altid drøfte sagen med din bisidder. Bisidderen har tavshedspligt og må selvfølgelig ikke træffe beslutninger på dine vegne. Du har altid ret til at tage en bisidder med Alle må tage en bisidder med, når de skal til møde med det offentlige - det kan f.eks. være:

  • Møde med sagsbehandleren
  • Netværksmøde på børne psyk.
  • Møde med institutionen

Du vælger selv din bisidder Det kan være en veninde, slægtning eller nabo.

Charlotte Nielsen
Landsforeningens socialrådgiver

Landsforeningen Autisme's socialrådgiver
Tlf rådgivning
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 10-12
Tirsdag: kl. 17-19

T: +45 61 28 45 77

E: Socialrådgiver@autismeforening.dk