8 Gode råd

Efter Målgruppeafklaring i Århus Kommune

Århus kommune

1. Du kan søge merudgifter, kurser(ATLASS) og TAF(Tabt arbejdsfortjeneste) viaModtagelsen hos Handicap Center Børn (HCB). Målgruppeplacering er altså ikke nødvendig i forhold til merudgifter.

2. Du kan søge adgang til autismeindsigt.dk via Modtagelsen på HCB.

3. Rådgiver hos Familiecenter kan bede om et rådgivnings-parløb med HCB rådgiver.

4. Afvist målgruppeplacering, ved en såkaldt målgruppeafklaring, lukker ikke for ny ansøgning hvis der opstår nye behov. Så søg hvis det opstår - HCB er en fleksibel størrelse som kan tage jeres behov op til ny vurdering.

5. Målgruppeplacering hos HCB sker oftest, når der er brug for foranstaltninger vdr. barn/ung/ familie, der vedrøre §41 og 42 i serviceloven, dvs. merudgifter og tabtarbejdsfortjeneste.

6. Målgruppeplaceringen vurderes årligt. Hvis denne ikke længere er nødvendig,vil sagen overgå til Familiecenter. Igen husk, merudgifter kan fortsat søges i modtagelsen og parløb er ligeledes muligt.

7. Er du i tvivl så kan du kontakte Kreds Østjylland, DUKH, VISO eller hos landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjær.

8. Marianne Banner Kredsformand i Østjylland er altid behjælpelig med at få et møde mellem dig og leder af HCB op at stå. Hvis du føler dine behov ikke bliver dækket af Familieafdelingen eller Modtagelsen.