Øvebaner - på vej i job

Århus Kommune:
Forløbet ”Øvebaner – På vej i job” henvender sig til voksne med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser, der har brug for at blive klædt på til arbejdsmarkedet – eller har brug for at ”øve sig i at gå på arbejde”.

Forløbet ”Øvebaner – På vej i job” henvender sig til voksne med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser, der har brug for at blive klædt på til arbejdsmarkedet – eller har brug for at ”øve sig i at gå på arbejde”.

Forsørgelsesgrundlaget er enten kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp eller førtidspension.

Et øvebaneforløb varer i op til 26 uger og kan betragtes som en forløber for en virksomhedspraktik.

Øvebaneforløbet har til formål at klæde deltagerne på til en ordinær virksomhedspraktik med henblik på ansættelse på særlige vilkår. Vi samarbejder med private virksomheder: Føtex i Storcenter Nord, Nettos Centrallager i Årslev, Proshop i Højbjerg og Scan Shoko i Hinnerup.

Et forløb på en øvebane er en blanding af praktisk opgaveløsning og struktureret læringsforløb i sociale spilleregler på virksomheden.

Deltagerne møder to gange om ugen på én af arbejdspladserne i op til fire timer om dagen og udfører praktiske arbejdsopgaver som fx pakning og optælling af varer, sortering og presning af pap og plast, trimning af hylder og opfyldning af varer, lagerarbejde, lettere rengøring m.m.
Under forløbet får deltagerne løbende pædagogisk støtte fra en jobpædagog. Jobpædagogen er brobygger mellem arbejdspladsen og deltagerne, ligesom jobpædagogen instruerer og guider deltagerne i den konkrete opgaveløsning.

Jobpædagogerne arbejder empowerment-orienteret og efter KRAP-metoden med henblik på at udvikle deltagernes arbejdsevne. Derudover modtager deltagerne undervisning på
arbejdspladsen af jobpædagogen. Læringen bliver struktureret ved hjælp af OCN (Open College Network) ud fra de sociale, faglige og personlige mål, deltagerne har for øvebanen, fx:
Personlige mål:

 • Personlig hygiejne: hvordan forventes man at se ud ift.
  påklædning, renlighed m.m., når man møder på en
  arbejdsplads?
 • Mødestabilitet: vigtigheden ved at møde til tiden,
  overholde pausetider m.m.
 • Melding ved sygdom: hvordan melder man sig syg
  over for arbejdsgiver?

Faglige mål:

 • Hvordan løses opgaverne på arbejdspladsen?
  Sociale mål:
 • Kommunikation på arbejdspladsen: hvad taler man
  om/ikke om på en arbejdsplads?

Nogle af de færdigheder, deltagerne opnår, bedømmes og pointgives i et læringsbevis. Efter øvebaneforløbet har deltagerne et validt og udspecificeret læringsbevis som dokumentation for deres læring på øvebanen. Læringsbeviset kan deltagerne bruge fremadrettet, når de sammen med projektets virksomhedskonsulent skal søge nye jobmuligheder uden for øvebanen.


Visitation og nærmere info:
Virksomhedskonsulent Annette Rosenberg
Bekæftigelsesforvaltningen
Tlf: 41 85 40 69
annro@aarhus.dk