Unge med autismespektrumforstyrrelser – samspil med omgivelserne i ungdomslivet

Tirsdag d. 21. januar 2020 kl.18.30-21.00
Havkærparken 45, 8381 Tilst

Hvordan og hvorfor skal vi arbejde med selvforståelsen hos den enkelte unge. Hvordan støtter vi den unge i at danne
sin identitet, som jo sker i samspil med omgivelserne?

Hvordan og hvorfor skal vi arbejde med selvforståelsen hos den enkelte unge. Hvordan støtter vi den unge i at danne sin identitet, som jo sker i samspil med omgivelserne?

Hvilken betydning kan det have for den unge, hvis der er modstand mod at tage autismen til sig – hvilken betydning kan de få for samspillet mellem den unge og familien.

Kan autismen bruges som en undskyldning for ikke at tage et medansvar, for de elementer et ungdomsliv udgør.
Skal vi snakke om autismen som et handicap eller en anderledes måde at møde omverden på – og hvorfor?
Hvordan håndterer vi debatten om talemåderne ”jeg er autist” eller et menneske med autisme?
Ungdomslivet er fyldt med dilemmaer som ikke kan løses men skal håndteres – hvordan gør vi det bedst?

Denne temadag holdes med;
Anja Hende / www.autismwhisper.com
Anja har diagnoserne Aspegers syndrom og ADHD – hun er mor til tre børn, der alle er midt i ungdomslivet, så hun byder ind med sin store faglige viden og sit indefra perspektiv.

Medlemmer af Landsforeningen Autisme 50 kr.
Ikke medlemmer 100 kr.
Mobilepay
Tilmelding senest 16.1.20 til MOBILEPAY: 461312
Skriv arrangement navn og antal personer i kommentarfeltet.
Har du ikke mobilepay
Beløb indbetales på reg: 9395 konto:3255611746