Til byrådene i Østjylland

Til byrådene i Østjylland:
Fælles ansvar på tværs af politiske kommunale, regionale og nationale skel
For børn med særlige behov og børn i psykisk mistrivsel har der d. 12. og 13. januar været to vigtige ting oppe at vende inden for folketingets mure.

Derfor har vi i Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland valgt at viderebringe opfordringen til vores nye byråd i kredsens kommuner. Vi opfordrer hermed også vores lokale politikere til ikke kun at arbejde på tværs politisk men også sørge for de rammer, der vil give kommunens ansatte reel mulighed for at arbejde på tværs af de etablerede forvaltningsmæssige resortområder - til gavn for børns trivsel og udvikling.

Aarhus, d. 16. januar 2022
Til byrådene i Østjylland:
Fælles ansvar på tværs af politiske kommunale, regionale og nationale skel
For børn med særlige behov og børn i psykisk mistrivsel har der d. 12. og 13. januar været to vigtige ting oppe at vende inden for folketingets mure:

1. Anbefalinger til den nye 10-årige psykiatriplan: https://www.altinget.dk/artikel/anbefalinger-til-ny-psykiatriplan-klar-der-er-behov-for-et-helt-nyt-tilbud-til-boern-der-mistrives?fbclid=IwAR0gtZ3Fw8Lrb2SiUVdxsYnZXmCthW9WBx6-5XXXyKum775aMk0JRq8hgjA

2. Høring om børn og unges trivsel i sundhedsudvalget: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/suu/tv.7513.aspx?date=2022-01-12

Det er tunge og komplekse emner - men også vigtige - der bliver taget op her. For børn med særlige behov som fx autistiske børn har de senere år bragt en markant stigning i mistrivslen.

Læs hele brevet her