Sætter kvalitetsrapporten kikkerten for byrådets blinde øje?

Århus kommune
Sætter kvalitetsrapporten kikkerten for byrådets blinde øje?

Sætter kvalitetsrapporten kikkerten for byrådets blinde øje?

Vi har i Landsforeningen Autisme kreds Østjylland gennemgået den nye kvalitetsrapport på
skoleområdet, som den fremgår af Børne- og Ungeudvalgets referat af mødet 12012020.

Se vores kommentar til rapporten som pdf her

Her er link til rapporten(Århus Kommune) - her 

og link til bilag til rapporten(Århus Kommune) - her