Psykoedukationskursus for sent udredte med autisme.

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland tilbyder som noget nyt et psykoedukationskursus for sent udredte med autisme.

Alle, som er blevet udredt for autisme efter de er fyldt 25 år og som bor i Århus, kan deltage. Der er plads til syv personer pr. kursus.

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland tilbyder som noget nyt et psykoedukationskursus for sent udredte med autisme.

 

Alle, som er blevet udredt for autisme efter de er fyldt 25 år og som bor i Århus, kan deltage. Der er plads til syv personer pr. kursus.

Første kursus starter onsdag den 19/8 kl. 19-21 på Microsoft Teams og de følgende 5 onsdage. Vil man deltage, skal man downloade den app. Man vil før hver kursusgang få en mail med link til gruppen.

Andet kursus med samme indhold og oplægsholdere starter 20/10 kl. 19-21 og de følgende 5 tirsdage.

Tilmelding senest 1/7 på: info@autismeoj.dk 

 

Oplys

Navn
Alder
Diagnosetidspunkt
Uddannelsesforløb
Arbejdsforløb
Skriv om du vil på kursus 1 eller 2.
Din mailadresse.

Pris ialt. 500 kr.

 

Kursus oversigt:

19/8 kl.19 Oplægsholder Line Gebauer Psykolog

Grundlæggende forståelse af autismen. (Autismediagnosen, komorbiditeter og følger af mistrivsel - sådan er sammenhængene psykologisk set).

 

26/8 kl. 19 Oplægsholder Tina Brødholdt, pædagog

Hvad kan udredningen bruges til.

Udredningen præciserer, hvad der ligger til grund for netop din diagnose ind i autismespektret - styrker, vanskeligheder, hensyn og måske støttebehov, som du kan dele med dine omgivelser. For mange med autisme er et væsentligt hensyn, at samtaler føres med præcise sætninger og med minimum af sarkasme, ironi, ordsprog el. lign.

 

2/9 kl. 19 Oplægsholder Tina Brødholdt, pædagog

Kommunikationshandikap!

Både talesprog og kropssprog kan være svært at afkode. Hvor opstår problemerne, hvordan kan man finde 'fælles sprog' eller bare sikre forståelse i fx samtalen med sagsbehandler eller familie. Det er OK at spørge ind, hvis du er usikker på mening og/eller betydning.

 

9/9 kl. 19 Oplægsholder Tina Brødholdt, pædagog

Stress og følelser

Det er kendt, at mennesker med autisme kan opleve tankemylder og højt stressniveau - hvordan kan det håndteres. Følelser er svære at specificere og derfor også en stressfaktor.

 

16/9 kl. 19 Oplægsholder Line Gebauer, psykolog

Sanseudfordringer – sanseforstyrrelser. 

Hvad oplever du voldsomt, og hvad betyder næsten intet - og hvad betyder det i hverdagen, når f.eks sult/tørst ikke gør sig bemærket

 

23/9 kl. 19 Oplægsholder Tina Brødholdt, pædagog

Strategier til at fastholde uddannelse eller job. Parforhold og børn.

Opsamling og netværk efter forløbet.