Politik

Landsforeningen Autisme arbejder hver dag politisk for at sikre de bedste vilkår for alle mennesker med autisme og deres pårørende.

Landsforeningen Autisme arbejder hver dag politisk for at sikre de bedste vilkår for alle mennesker med autisme og deres pårørende. Det gør vi med kampagner, møder med forskellige politikere, høringssvar og debatindlæg i andre medier. Herunder kan du se vores politiske indsatsområder. 

Tag inklusionskrisen alvorligt

Landsforeningen Autisme sætter særligt fokus på inklusionskrisen. Vores inklusionsundersøgelse 2019 viste, at 35 % af børn med autisme ikke går i skole og at over halvdelen af disse 35 % ikke har været i skole i over et år. Og at hele 65 % af alle børn med autisme har haft længere perioder, hvor de ikke kunne gå i skole. Det er årsagen til, at vi har lanceret et idékatalog med 5 konkrete bud på, hvordan inklusionen kan forbedres.

Læs vores 5 forslag til bedre inklusion her. 

Eller se videoerne om de fem forslag her

Bedre beskæftigelse for personer med autisme

Landsforeningens Autisme har på baggrund af vores Levegrundlags Undersøgelse 2019 lavet 5 politiske anbefalinger, for at sikre bedre beskæftigelse for personer med autisme Læs dem her.

Ni ud af ti med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Autister er marginaleseride på arbejdsmarkedet. Det er konklusionen, i den rundspørge Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut lavede om beskæftigelse. Rundspørgen viste, at kun hver tiende er i ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid, mens hele 40 procent lever af kontanthjælpslignende ydelser. Det er årsagen til at Landsforeningen Autisme foreslår de 5 tiltag for bedre beskæftigelse.

Du kan se videoerne om de 5 forslag her

Faktaark om autisme

Vi skal have autisme printet ind i politikeres bevidsthed og på deres dagsorden. Derfor har vi samlet fakta om autisme indenfor en række områder, som kan deles med politikere og medier.

Du kan læse hele vores fakta-ark om autismeområdet her.

I fakta-arket er der tal om og vores perspektiv på emner som:
Nedlæggelse af regionerne, kommunernes sagsbehandling, trivsel i skolerne, klagenævnet for specialundervisning, politianmeldelse af beboere på bosteder, magtanvendelse, beskæftigelse, familier og stress, ungdomsuddannelser, autismeklasser, STU, kriminalitet, udredning og tidlig intervention samt psykiatri.