Pårørende til sent diagnostiserede med autisme

Webinar 5/10 2021 kl.19-21.30

Pårørende til sent diagnostiserede med autisme inviteres til en aften om hvad autisme betyder for væren i verden for den der har diagnosen autisme

Webinar 5/10 2021 kl.19-21.30

Info-aften, ved Dorthe Hölck Cand..scient.soc

Konsulent med speciale i ASF og ADHD 

Pårørende til sent diagnostiserede med autisme inviteres til en aften om hvad autisme betyder for væren i verden for den der har diagnosen autisme

Hvad er autisme ganske kort fortalt.

Hvorfor har vi ikke syntes der var noget galt?

Hvad er masking, og hvorfor bryder mennesker med autisme sammen af stress over tid.

Hvad skal vi som pårørende være opmærksom på?

Hvordan kan vi hjælpe og støtte?

Tilmelding senest 1/10 2021