FORENINGS FORANDRINGER

Vi finder det nødvendigt at inddrage vores østjyske medlemmer i vores bekymringer.
Bestyrelserne i alle landets kredse har modtaget dette materiale fra Formandskabet i Landsforeningen Autisme.

Bestyrelserne i alle landets kredse har modtaget dette materiale fra Formandskabet i Landsforeningen Autisme. I disse uger op til repræsentantskabsmødet kommer de på besøg hos kredsbestyrelserne for at fortælle om planerne. Vores kreds får besøg 15/9 17.30-20.30, hvor vi også kan spørge ind, gerne inspireret af jer. Vi vil forsøge at blive klogere, og vi skriver et referat, der kommer til at ligge sammen med øvrige bestyrelsesreferater på www.autismeoj.dk.

Her i Kreds Østjylland er vi meget bekymrede over den retning, vores forening åbenbart skal drejes i.

  • At man vil lave forretning ud af medlemmernes behov for hjælp er yderst bekymrende set med vores øjne.
  • Hvilke rettigheder vil støttemedlemmer have? Kan de stille op til bestyrelserne og repræsentantskabet, har de stemmeret?
  • Hvis frivillige pålægges opgaver direkte fra Landsforeningens kontor, vil rigtig mange frivillige vælge at lægge deres kræfter i andre sammenhænge.

Vi finder det nødvendigt at inddrage vores østjyske medlemmer i vores bekymringer.

Herunder vil I kunne læse Formandskabets oplæg. De egentlige forslag til repræsentantskabsmødet kender vi ikke, da det stadig er muligt at indsende forslag.

bilag om foreningsforandringer her