LA2(Low arousal 2)

torsdag d. 24. november 2022 kl. 19:00

Torsdag den 24 november kl. 17-19.00 i  Langsøskolen Silkeborg
Hejrevej 25, 8600 Silkeborg

LA2(Low arousal 2) – en metode til at forebygge og minimere konflikter og magtanvendelser i alle folkeskolens almen så vel som specialklasse og specialskoler.

LA2(Low arousal 2) – en metode til at forebygge og minimere konflikter og magtanvendelser i alle  folkeskolens almen så vel som specialklasse og specialskoler.

 

Torsdag den 24 november kl. 17.00-19.00 i  Langsøskolen Silkeborg
Hejrevej 25, 8600 Silkeborg

Kom til fyraftensmøde og hør, hvordan man i samarbejde mellem lærer, elev og elevens netværk kan forebygge konflikter og magtanvendelser i skolen og SFO´en ved hjælp af redskaber fra LA2.

Hele skolen er elevens synlige netværk derfor er denne aften også ydertst relevant for dig der arbejder i folkeskolens almene klasser.

I oplægget præsenteres det konkrete materiale fra LA2. Fokus er, at give lærer, elev og elevens netværk et redskab til at spotte signaler og tegn på mistrivsel i hverdagen/ skoledagen. Fokus er også, hvordan både lærer, elev og elevens netværk kan håndtere en konflikt, uden at denne løber løbsk og ude af kontrol, så alle parter derved kan føle sig trygge i situationen.

LA2 er udarbejdet af SOPRA i samarbejde med Socialstyrelsen og anvendes allerede med god effekt i flere kommuner i DK inden for unge- og voksenområdet.

Oplægsholdere: 
Pædagogiske konsulenter fra Autismefokus, Specialområde Autisme

Lærer Trine Heidemann Iversen
Socialpædagog Anja Vestergaard

Tilmelding senest 15/11 på: https://autismeoj.nemtilmeld.dk/4/
Det er gratis at deltage.

Hent oplæg som PDF