Nyt uddannelsestilbud på Horsens HF og VUC

lørdag d. 28. januar 2023 kl. 14:02

HF3 - Nyt uddannelsestilbud på Horsens HF og VUC målrettet unge med psykiske diagnoser.

Invitation til Åben Hus arrangement for kommende elever og støttepersoner
Der afholdes et særligt åbent hus arrangement for målgruppen og eventuelle støttepersoner d. 18.1.2023 kl. 19-20 på Horsens HF og VUC.

HF3 - Nyt uddannelsestilbud på Horsens HF og VUC målrettet unge med psykiske diagnoser
På Horsens HF & VUC har vi besluttet, at vi fra august 2023 etablerer en HF-klasse til unge med psykiske diagnoser. Vi har fået udviklingsmidler fra Region Midtjylland til projektet.

Hvorfor HF3?

Horsens HF og VUC bliver den første ungdomsuddannelsesinstitution i Horsens, der fra august 2023 kan tilbyde unge med psykiske diagnoser en særlig tilrettelagt gymnasial ungdomsuddannelse og dermed give dem mulighed for videre uddannelse. Vi ønsker med tilbuddet at bidrage til at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle på trods af individuelle udfordringer og dermed også bidrage til en højere grad af inklusion af unge med psykiske funktionsnedsættelser i uddannelsessystemet. 


Projektbeskrivelse
Den nye 3-årige HF er målrettet uddannelsesegnede unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser, som pga. deres individuelle behov vurderes at have behov for et ekstra år til at gennemføre en HF-uddannelse. Vores kommende 3-årige HF er ikke et specialundervisningstilbud, men følger HF-bekendtgørelsen blot med en tilrettelæggelse af undervisningen over 3 år i stedet for over 2 år. Målet med den 3-årige HF er at få unge inden for målgruppen til at lykkes med uddannelse på lige vilkår med andre unge vha. et pædagogisk set up, som bl.a. integrerer studieunderstøttende indsatser i den almindelige undervisning, så eleverne kompenseres for deres individuelle udfordringer og opnår faglig succes.

 

Hvordan kommer man ind på HF3?
Elever, der ønsker optagelse på den nye HF3 skal søge gennem optagelse.dk og angive, at de ønsker en 3-årig tilrettelæggelse af deres uddannelse. Der skal vedhæftes dokumentation for hvorfor. Det nemmeste er dog nok at booke en aftale med en af skolens vejledere, som kan hjælpe med ansøgningen.


Invitation til Åben Hus arrangement for kommende elever og støttepersoner
Der afholdes et særligt åbent hus arrangement for målgruppen og eventuelle støttepersoner d. 18.1.2023 kl. 19-20 på Horsens HF og VUC. Her vil vi fortælle mere om vores 3-årige HF, vise rundt på skolen og give mulighed for at tale med lærere og vejledere. Spred meget gerne budskabet om denne aften. I løbet af denne uge vil disse oplysninger også kunne findes på vores hjemmeside www.horsenshfogvuc.dk.  

Infomøde
Vi håber også at du har lyst til at høre mere om den nye 3-årige HF-uddannelses mål og de særlige rammer, som vi vil skabe. Vi vil derfor gerne indbyde dig, der arbejder med målgruppen til en kop kaffe og yderligere orientering om HF3 tilbuddet d. 7.12 kl. 14-15 på Horsens HF og VUC. Her får du mulighed for at stille spørgsmål og tale med rektor Dinna Balling, HF3-koordinator Sofie Vandel og skolens studievejledere. Af hensyn til arrangementet må I gerne sende en mail til sv@horsenshfogvuc.dk og melde jer til.
Har du ikke mulighed for at komme forbi d. 7.12 er du meget velkommen til at kontakte rektor Dinna Balling og aftale et andet tidspunkt til at besøge os.

Har du ikke mulighed for at komme forbi d. 7.12 er du meget velkommen til at kontakte rektor Dinna Balling og aftale et andet tidspunkt til at besøge os.

Venlig hilsen


Dinna Balling    
db@horsenshfogvuc.dk         
T: 60 89 80 20   


Sofie Vandel  
sv@horsenshfogvuc.dk  
HF3-koordinator