Generalforsamling

tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 18:00

Tirsdag den 28. februar 2023
Havkær, Havkærparken 47, 8381 Tilst
Dagsorden i følge vedtægterne. 
Kredsforeningen byder på sandwich og vand kl.18
Landsformand Brian Andersen holder oplæg om Landsforeningens fremtid. Kl 18.45-19.45
Pause 19.45-20
Generalforsamling: kl.20-22.

Generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2023
Havkær, Havkærparken 47, 8381 Tilst

Dagsorden i følge vedtægterne. 

Kredsforeningen byder på sandwich og vand kl.18

Landsformand Brian Andersen holder oplæg om Landsforeningens fremtid. Kl 18.45-19.45

Pause 19.45-20

Generalforsamling: kl.20-22.


Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk

 

Husk at tjekke om I har betalt kontingent.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.

4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.

5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, forslag skal  indsendes senest den 5/2 2022

6. A.Valg af  fire bestyrelsesmedlemer

    B. Valg af  fem suppleantpladser.

7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant

8.Valg af to revisore 

9.Evt.