Generalforsamling

Generalforsamling
Onsdag den 26 februar 2020 kl. 18.00  
STU4 GrahamBellsvej 4 8200 Århus.

Generalforsamling

Onsdag den 26 februar 2020 kl. 18.00  
STU4 GrahamBellsvej 4 8200 Århus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Kredsforeningen er vært for et lille traktement før generalforsamlingen.  

Felix Munck kommer og fortæller om sin forskning i forældre med autisme, fra kl.19-20.

Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk


Dagsorden til generalforsamling 26 februar 2020

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.

4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.

5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer indsendes senest den 21/2.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Elisabeth Sørensen, Randers - Kristina Kristensen, Favrskov og Heidi Lading, Favrskov.

Der skal også vælges til fem suppleantpladser.

7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant.

8.Valg af revisorer

9.Evt.