Generalforsamling 2021

OPDATERING - DATO FOR GENERALFORSAMLING
Grundet COVID-19 har hovedbestyrelsen besluttet, at vedtægternes regel om afholdelse senest 1. April kan overskrides i år.

Generalforsamling

  Kære Medlemmer
Normalt ville vi holde generalforsamling sidste tirsdag i februar, det gør vi ikke i år.
Vi har besluttet, at udskyde vores generalforsamling, indtil vi kan mødes fysisk.


Grundet COVID-19 har hovedbestyrelsen besluttet, at vedtægternes regel om afholdelse senest 1. April kan overskrides i år.

 

Generalforsamling

Tirsdag den 24 august 2021 kl. 18.00  
Havkærparken 45 8381 Tilst.


Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Kredsforeningen er vært for et lille traktement før generalforsamlingen. Kl.18-18.30
Katrine Krause kommer og holder oplæg om sin forsking i autistiske rollemodeller. kl.18.30-20.
Generalforsamling: kl.20-22.

Tilmelding senest den 21. August  på mail info@autismeoj.dk  

Husk at tjekke om I har betalt kontingent.

Dagsorden til generalforsamling 24 august 2021

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.

4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.

5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer indsendes indsend senest den 15/8

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

Marianne Banner Århus

Erik Rasmussen Ry

Annemette Alfang Syddjurs

Ole Steffensen Horsens

Vacant bestyrelsesplads for 1. År


Der skal også vælges til tre  suppleantpladser.

  1. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant

8.Valg af revisorer

9.Evt.