Forsker Konference

Forskerkonference d. 20 august 2022 kl. 9.30 -16
Ph.d.-studerende fra hele landet kommer og fortæller, hvad de forsker i vedr. autisme.

Forskerkonference d. 20 august 2022 kl. 9.30 -16

Jægergården, Værkmestergade 15, 8000 Århus C (lige ved Banegården)

Vi inviterer til en dag om den nyeste forskning om autisme.
Ph.d.-studerende fra hele landet kommer og fortæller, hvad det er, de forsker i vedr. autisme.

Dagen sluttes af med et oplæg af professor Anders Børglum, som leder et forskerteam på Århus Universitet, som foreløbig har fundet 102 gener, der forbinder sig til autisme. Her lægges op til debat om, hvad denne forskning kan bruges til. 

Følg med på vores hjemmeside autismeoj.dk - her vil oplægsholderne løbende blive præsenteret.

Vi serverer en sandwich og vand til frokost. 

Det koster 100 kr. at deltage som medlem - og 350 kr. som ikke-medlem.

 

Tilmelding senest d. 10. august på info@autismeoj.dk med oplysning om, hvem der foretager indbetalingen via Mobilepay.

Der betales samtidig via Mobilepay. 461312 med tekstfelt udfyldt med Forsker fulgt af antal tilmeldte, fx Forsker4

Program for dagen:

9.30-10.00        Ankomst og velkomst
10.00-10.15      Siv NeuroMap hvad er det?
10.15-10.30      Sivs forskning
10.30-10.45      Spørgsmål og skift.
10.45-11.00.     Pause
11.00-11..30     Sonja DAN-PACT
11.30-11.45      Spørgsmål

11.45-12.45.     Frokost.

12.45-13.00      Katrine Krause
13.00-13.15      Spm og skift
13.15-13.30      Reflektionspause
13.30-13.45      De unge
13.45-14.00      Spm.
14.00-14.30      Kaffepause
14.30-15.15      Anders Børglum
15.15-15.45      Spørgsmål og debat
15.45                Tak for i dag 

Kl.10-10.30  Siv Th. Peitersen Cand. Scient. Ph.d.-stud., NeuroMAP Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet Kort om NEuroMAP

Kl.10-10.30 Siv Th. Peitersen Cand. Scient. Ph.d.-stud., NeuroMAP Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet Kort om NEuroMAP

kl 10.00 - 10,15
De Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (neuroMAP) 
tager afsæt i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde, Region Sjælland i samarbejde med Neurofysiologisk afdeling og Billeddiagnostisk afdeling, Roskilde, Sjællands Universitetshospital. Formålet med neuroMAP er på længere sigt at opkvalificere den tidlige opsporing og udredning af børn med autisme. Derfor har vi på neuroMAP udviklet en række nye tests til at undersøge, hvordan udfordringer med social kognition, sproglig kommunikation og sansefølsomhed hænger sammen med hjernens udvikling og de daglige udfordringer, der ses hos børn og unge med en autismespektrum-forstyrrelse.

 

kl 10.15 - 10.30

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, forskningsafdelingen,

Københavns Universitets hospital – Psykiatrien, Region Sjælland, Danmark.

Er detalje-orienteret opmærksomhed relateret til sensitivitet for sensorisk støj hos børn og unge med autisme?

Blandt autismespektrumforstyrrede (ASF) børn og unge, er der en høj prævalens af sensorisk sensitivitet, der dækker over, at de både kan have sansesøgende og sanseafvigende adfærd. Forskningen har vist, at børn med autisme er særligt detalje-orienteret og hurtige til at detektere små afvigelser i deres omgivelser. Forskningen viser dog også, at de er særligt sårbare overfor høj perceptuel kompleksitet og støj. Det står dog uklart hvordan deres detalje- orienterede opmærksomhed hænger sammen med deres sensoriske sensitivitet.

Formålet med det kommende ph.d.-projekt er at undersøge om den detalje-orienterede opmærksomhed hos børn med ASF hænger sammen med deres sårbarhed over for sensorisk kompleksitet og støj. Til formålet er der udviklet en ny digital visuel søgningsopgave, som er administreret til 59 børn og unge med ASF og 59 typisk udviklede kontrolbørn i alderen 7-14 år. Projektet vil blandt andet at undersøge, hvordan en bearbejdning af visuelle sanseinput kan være associeret med autismesymptomer og funktionsniveau og præsenterer her de foreløbige resultater.

kl 11.00 - 11.30
Sonjas egen forskning under DANPACT

Title:
Parents’ Implementation of Evidence-Based Support Strategies inPaeditric Autism Communication Therapy (PACT)  

Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) unfolds in infancy, persists over the lifespan, and affects approximately 1.3% of 7-to-9 year-olds in Denmark. Currently, management as usual (MAU) for children with ASD provided by the Danish social welfare system offersvaried forms of support and education within a family’s municipality, none of which are evidence-based. Paeditric Autism Communication Therapy (PACT) is a parent-mediated, naturalistic developmental behavioural intervention (NDBI) that uses collaborative video feedback and analysis to most effectively diminish symptom severity and improve the social communication skills of young children with ASD. Parents’ implementation of specific NDBI strategies may mediate decreases in their child’s symptom severity and improvements in their social communication.

Kl. 11.30-1145.
Spørgsmål til Sonja

kl 11.00 - 11.30 Sonja Ziegler, Cand. Psych., BCBA  Kort om forskningsprogrammet DANPACT  Paediatric Autism Communication Therapy (PACT) as an Add-On to Management as Usual in Preschool Children with Autism Spectrum Disorder

kl 11.00 - 11.30 Sonja Ziegler, Cand. Psych., BCBA Kort om forskningsprogrammet DANPACT Paediatric Autism Communication Therapy (PACT) as an Add-On to Management as Usual in Preschool Children with Autism Spectrum Disorder

KL.12.45-13.00   Katrine Krause-Jensen. Adjunkt. Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag.

KL.12.45-13.00 Katrine Krause-Jensen. Adjunkt. Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag.

Kort om projektet og noget om internaliseret skam og autisme.

Kl.13.-13.15 spørgsmål til Katrine

Kl.13.30-13.45 

Jens og Mathias studerer filosofi og har Katrine Krause som vejleder, på Institut for Kultur og Samfund - Filosofi.

Formålet med vores studie er at undersøge forholdet imellem det gode liv og autisme. Standardmodellen i samfundet om det gode liv fejler i at inkludere et autismesensitivt perspektiv på velvære. Vi har på baggrund af denne uretfærdighed indsamlet empiri igennem en workshop, og et ekspertinterview for at undersøge hvad der skaber velvære hos personer med autisme. Vi håber på, at vores studie kan være med til at øge vidensgrundlaget for autisme og velvære, samt at vise hvordan institutionerne rent metodisk kan øge dette vidensgrundlag, for derved at kunne tage hensyn til denne velvære. Ud fra vores studie er kom vi frem til, at manglen på gode rammer, ikke at kunne være sig selv, institutionelle problemer og ufleksibel socialitet skabte mangel på velvære hos personer med autisme, og dette bundede i mangel på selvbestemmelse. 

Kl. 13.45-14.00 spm til Frederik og Mathias

Kl.13.30-13.45 - Jens og Mathias studerer filosofi og har Katrine Krause som vejleder, på Institut for Kultur og Samfund - Filosofi.

Kl.13.30-13.45 - Jens og Mathias studerer filosofi og har Katrine Krause som vejleder, på Institut for Kultur og Samfund - Filosofi.

Kl. 14.30-15.15 Professor Anders Børglum leder af IPSYK på institut Biomedicin på Århus universitet.

Kl. 14.30-15.15 Professor Anders Børglum leder af IPSYK på institut Biomedicin på Århus universitet.

Professor Anders Børglum leder af IPSYK på institut Biomedicin på Århus universitet.
Her har man indtil nu fundet 102 gener der forbinder sig til autisme.