Forebyg magtanvendelse - lær af forløbet

I Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland bliver vi med jævne mellemrum kontaktet af forældre, hvis børn er blevet udsat for magtanvendelse i skoleregi.
Fælles for disse er, at det er en voldsom oplevelse for børnene og deres familier - det udfordrer det relationelle arbejde med børnene og påvirker trivslen i en negativ retning – nogle ser vi efterfølgende havne i ufrivilligt skolefravær.

Aarhus, d. 16. januar 2022
Forebyg magtanvendelse - lær af forløbet
I Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland bliver vi med jævne mellemrum kontaktet af forældre, hvis børn er blevet udsat for magtanvendelse i skoleregi. Fælles for disse er, at det er en voldsom oplevelse for børnene og deres familier - det udfordrer det relationelle arbejde med børnene og påvirker trivslen i en negativ retning – nogle ser vi efterfølgende havne i ufrivilligt skolefravær.

Vi oplever her ofte, at der ikke har været den store reflektion over magtanvendelsens opståen, forebyggelse og det efterfølgende relationelle arbejde.
Autistiske børn er i større risiko for at blive udsat for magtanvendelse, da de ofte kan have sværere ved at aflæse situationer og affektregulere. Da en del børn på spektret også har sensoriske udfordringer, kan selv ”mindre grad” af fx fastholdelse trigge fight & flight mode og derved eskalere situationen yderligere ud i en voldsommere og mere længerevarende magtanvendelse.
Det er traumatiserende at være den, der er udsat for en magtanvendelse - men det kan også være en voldsom oplevelse for børnene, der er vidne til magtanvendelsen, og personalet, der udøver den.

Vi mener derfor, at en handleplan for situationen - lige som handleplaner for fx sorg eller mobning - vil være en god ide. Vi taler her ikke om et massivt yderligere behov for registrering, men at tilgå elementer fra evidensbaserede tilgange, som vi ser virke i praksis på det specialiserede område. Vi ved, at det kræver investering i inkorporering af metode og opkvalificering af personale - men det er det værd, da det vil give større trivsel for alle børn, der er i risiko for at blive udsat for eller vidner til en magtanvendelse.

Læs hele brevet her