Forskningsprojekt om sansning for autistisk kvinder

Vil du deltage i et forskningsprojekt om sansning for autistisk kvinder?

Vi vil gerne tale med forskellige autistiske kvinder; forskellige aldre, livsformer, livs-situationer. Eneste betingelse er, at der er stillet en autismediagnose.

Vil du deltage i et forskningsprojekt om sansning for autistisk kvinder?

 

Vi søger autistiske kvinder, der har lyst til at bidrage til forskning i sanseoplevelser af verden, når man er på autismespektret. Mennesker med autisme sanser verden på en anden måde end neurotypiske mennesker, og vi vil med vores projekt ”Når sanserne forstyrrer verden” beskrive hvordan ud fra autistiske førstepersonsperspektiv. Vores foreløbige forståelse er, at den anderledes sansning har en væsentlig indflydelse på det levede liv, og vi vil gerne vide mere om hvorfor og hvordan.

Vi vil gerne tale med forskellige autistiske kvinder; forskellige aldre, livsformer, livs-situationer. Eneste betingelse er, at der er stillet en autismediagnose.

Vores samarbejde vil være delt op i flere faser. Først vil vi bede dig føre en sansedagbog i en uge. I den registrerer du nogle af de sanseoplevelser, du har. Ikke dem alle, men gerne mindst fem. Vi aftaler hvordan på forhånd.

Dernæst mødes vi til et interview. Det vil tage cirka halvanden time,  men vi aftaler en præcis tidsramme, der passer dig, inden vi mødes. Vi taler om de sanseoplevelser, du har beskrevet i din dagbog, samt dine generelle sensoriske oplevelser af og i verden.

Interviewet vil foregå hos dig eller på et neutralt sted. Det aftaler vi på forhånd.

Efter interviewet vil vi bede dig om at udfylde tre forskellige spørgeskemaer om dine sensoriske oplevelser i hverdagen, som også vil indgå i analysen af den samlede mængde data. Spørgeskemaerne tager mellem 10 og 30 minutter at udfylde. Resultaterne i analysen får du mulighed for at kommentere på til sidst.

Alt, du fortæller, vil blive brugt i anonymiseret form. Det er foruden dig kun projektgruppen bag, der vil vide, at du er med. Hvis du fortryder noget, du har sagt, eller helt fortryder, at du har været med, så kan du trække det hele tilbage til hver en tid. Og når projektet er afsluttet, vil al materiale (lydoptagelser og transskriberinger) blive slettet.

Projektgruppen bag forskningsprojektet er psykolog, lektor og ph.d. Line Gebauer og pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi Trine Kjærhus. Trine er den daglige leder af projektet, og det vil være hende, der gennemfører interviewene. Trine er også klar til at svare på alle spørgsmål, du måtte have, på både mail, sms og telefon.

Vi håber, du vil dele dine oplevelser og erfaringer. Du kan kontakte Trine på mail: trks@clin.au.dk eller på tlf. 25 88 33 50 (gerne sms).

Bedste hilsner
Line Gebauer og Trine Kjærhus

Projektleder Trine Kjærhus er foruden at have en kandidatgrad i
pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet også journalist og
pædagog. Hun har i hele sit pædagogiske virke arbejdet indenfor
autismefeltet, og mest sammen med autistiske kvinder.