AUTISME & LÆSEVANSKELIGHEDER

lørdag d. 19. november 2022 kl. 10:00

Foredrag og workshop på Lyngåskolen,
Graham Bells Vej 1D, 8200 Aarhus N

19. november 2022 -  klokken 10.00 - 13.30

Foredrag og workshop på Lyngåskolen,
Graham Bells Vej 1D, 8200 Aarhus N

19. november 2022 -  klokken 10.00 - 13.30

Program:
10.00-10:10: Introduktion af dagen
10:10-10.35: Christa: Dysleksi og autisme i et læsevejlederperspektiv.
10.35-11.00: Spørgsmål inkl. pause
11:00-11.45: Ethan: Autisme og dysleksi i et forskerperspektiv.
11.45-12.00: Spørgsmål
12:00-12.30: Frokost
12.30-13.10: Snak i grupper om foredragene: Hvad har formiddagen
givet mig + ift. mit barn/min elev?
13.10-13.30: Ethan og Christa fortæller, hvad de har fået ud af at lytte
til jer.
13.30: Afslutning og tak for i dag.
Mange autistiske børn har også læsevanskeligheder:
- Hvad siger forskningen?
- Hvorfor er det så komplekst, når autismen kommer ind over?
- Hvordan kan vi hjælpe børnene til gode læsestrategier?
Prisen for hele dagen er 100 kr inklusiv forplejning.
Tilmeld senest d. 12/11-2022.

Ethan Weed, lektor ved Institut for kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet. Har bl.a. forsket i Autism & Vocal markers samt i dysleksi.

Ethan Weed, lektor ved Institut for kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet. Har bl.a. forsket i Autism & Vocal markers samt i dysleksi.

Christa Erichsen, Udannet læsevejleder, can.mag i Litteraturhistorie og Tysk, ansat ved Aabenraa Statsskole, STX & HF-ASF.

Christa Erichsen, Udannet læsevejleder, can.mag i Litteraturhistorie og Tysk, ansat ved Aabenraa Statsskole, STX & HF-ASF.

Tilmeld: https://autismeoj.nemtilmeld.dk/3/

Tilmeld: https://autismeoj.nemtilmeld.dk/3/