Angstbehandling til unge med autisme

I Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUA) er vi gået i gang med at afprøve en ny behandlingsform tilrettet unge med autisme og ængstelighed eller angst. Vi vil gerne finde ud af, hvor god denne nye behandlingsform er, og på sigt, hvis den viser sig effektiv, at kunne tilbyde den til flere unge med samme problemstilling.

Angstbehandling til unge med autisme

Unge med autisme kan ofte opleve en del ængstelighed, hvilket til dels kan skyldes autismen. Hos nogle unge kan denne ængstelighed dog udvikle sig til en mere regulær angstdiagnose, som kan have stor indvirkning på den unge og familiens liv og dagligdag.

I Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUA) er vi gået i gang med at afprøve en ny behandlingsform tilrettet unge med autisme og ængstelighed eller angst. Vi vil gerne finde ud af, hvor god denne nye behandlingsform er, og på sigt, hvis den viser sig effektiv, at kunne tilbyde den til flere unge med samme problemstilling. 

Behandlingsprogrammet bygger på Cool Kids og er videreudviklet og tilpasset børn og unge med autisme. Sidste år afsluttede og publicerede vi et projekt omkring angstbehandling for børn med autisme (https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04471-x) og har nu fået midler til at videreudvikle og afprøve programmet for unge mennesker mellem 14 og 17 år.

Det er indtil videre et pilotprojekt, hvor vi skal have 15 unge mennesker og deres forældre igennem på hold af 5. Behandlingen foregår i Aarhus og er gratis.

 

For at kunne deltage i projektet skal nogle forskellige ting dog være opfyldt. Bl.a. skal det undersøges, igennem et diagnostisk interview, om den unges ængstelighed er af en sådan grad, at en behandling vil være hensigtsmæssig.

Der ud over skal følgende kriterier opfyldes:

  • Den unge skal have en officiel Autismediagnose, som skal kunne fremvises evt. via journalen fra BUA eller privatpraktiserende psykiater.
  • Den unge skal være imellem 14 og 17 år gammel.
  • Den unge skal have en IK på 70 eller derover. Denne test er som regel en del af udredningen for Autismen og kan/skal rekvireres af forældrene fra enten PPR eller BUA.
  • Den unge må ikke have en ubehandlet ADHD eller anden form for alvorlig psykiatrisk diagnose så som psykose eller spiseforstyrrelse.
  • Foruden Autismen skal angsten være den primære udfordring i forhold til andre psykiatriske diagnoser som f.eks. depression.
  • Den unge skal kunne tåle at være i en gruppe med 4 andre unge og deres forældre.
  • Familien skal være villig til at komme og være deltagende i sessionerne, som består af 10sessioner over 13 uger (én gang om ugen i de første 8 uger, derefter én gang hver 14. dag de sidste 2 gange) plus 1 booster-session 3 måneder senere.
  • Familien skal være villig til at forpligte sig til at afsætte tid til at udfører hjemmearbejdet, som er uhyre vigtig for at opnå succes med forløbet.
  • Den unge og forældrene skal være villige til at deltage i diagnostiske interviews, samt udfylde diverse spørgeskemaer on-line før og efter behandlingen, samt ved follow-up 3 måneder senere.

 

Hvis I tænker, at det er noget jeres familie med fordel kunne være en del af, er I velkommen til at kontakte projektleder og psykolog Tina R. Kilburn på telefon 2162 2489eller mail tinakilb@rm.dk for yderligere information.