Sikon kursus - Høje Taastrup

Autisme og ADHD
Kursusnummer: 10030
Dato: 7. oktober 2019
Sted: SIKON Landsforeningen Autisme
Adresse: Banestrøget 21, 2. sal, 2630 Taastrup
Type: Autisme og ADHD

For forældre til børn/unge med begge diagnoser og alderssvarende tale/sprogforståelse.

Autisme og ADHD

Kurset handler om, hvordan børn, der både har autisme og ADHD kan støttes og forstås bedst muligt. Diagnoser kan være svære at forstå og denne proces bliver ikke gjort lettere af, at der er flere diagnoser i spil. Kurset har til hensigt at klæde forældre på i forhold til forståelsen af børnenes vanskelighederne, ligesom fokus også vil være på, hvordan børnenes kan støttes og hjælpes i hverdagen.

Kurset dækker to hovedområder: Dels en grundlæggende introduktion til autisme og ADHD. Vi ser på overlap mellem diagnoserne og hvordan de afskiller sig fra hinanden. Dernæst sætter vi fokus på den konkrete støtte i hverdagen. 
Vi vil give eksempler på pædagogiske metoder og tilgange, der kan anvendes i familien. Formålet med forståelsen af barnet og de forskellige pædagogiske strategier er at fremme trivsel og udvikling hos barnet og skabe gode rammer for samværet i familien.

Kurset dækker følgende temaer

  • Grundlæggende forståelse af autisme og ADHD - forskelle og ligheder
  • Diagnosernes betydning for det enkelte barn i hverdagen
  • Selvstændiggørelse og selvforståelse
  • Forældrerollen
  • Pædagogiske metoder og redskaber

Kurset vil være en kombination af oplæg, diskussion, gruppeøvelser og individuelle øvelser.
Der vil være overlap mellem dette kursus og kurserne vedr. grundlæggende forståelse af autisme.

 

Målgruppe

Forældre til børn og unge med begge diagnoser der har alderssvarende tale/sprogforståelse.

 

Kursusleder/underviser

Marie Louise Stochholm (Sopra), 
cand. scient. soc.
Dorthe Hölck (Go-between),
cand.scient.soc.

 

Tid og sted

7-8. oktober 2019 i Høje Taastrup

1. dag 
Croissant og kaffe kl. 9.00 - 9.30 
Kursus: kl. 9.30 – 17.30 
2. dag 
Kursus: kl. 9.00 – 15.00

Deltagerantal

Max. 40 kursister

 

Seneste afmeldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart. 

 

Pris

Kr. 4.900,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning på hotel og forplejning.

 

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk 
eller tlf. 20 57 63 30

Link for tilmelding