Danske Handicaporganisationer i Randers inviterer til

ÅBENT VÆLGERMØDE
Mandag den 18. marts 2019, kl. 19.00
i den store sal på biblioteket i Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Danske Handicaporganisationer
i Randers inviterer til

ÅBENT VÆLGERMØDE
Mandag den 18. marts 2019, kl. 19.00
i den store sal på biblioteket i Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.


Du møder folketingskandidater, som stiller op i Randers til det kommende
folketingsvalg.

Der bliver sat fokus på velfærden, de svageste borgeres vilkår i Danmark
- demokratiske rettigheder ifølge Handicapkonventionen – tilgængelighed
- sundhed – uddannelse – inklusion i grundskolen – inklusion i ungdomsuddannelsen
– beskæftigelse – BPA-ordningen – retssikkerhed – psykisk
sårbare – turisme for alle.

Folketingskandidaterne får herudover mulighed for at profilere sig og begrunde, hvorfor man skal stemme på deres parti.

DH inviterer alle til at deltage.
Kom og spørg løs og lad os alle blive klogere.