Meld dig ind i Landsforeningen Autisme

Du bliver automatisk medlem af kreds Østjylland, hvis du melder dig ind i Landsforeningen Autisme og bor i Østjylland. Det koster 300 kr. om året. Her er nogle af de mange gode grunde til at melde sig ind i Landsforeningen Autisme:

  • Få hjælp og rådgivning Vi har en lokal telefonisk rådgivning, som du altid kan henvende dig til for at få hjælp. Der er også mulighed for en samtale i vores lokaler i Århus, ligesom vi har mulighed for at komme med som bisidder. Landsforeningens socialrådgiver giver gratis råd og vejledning til medlemmer.
  • Deltag i vores temamøder og kurser Vi har lokale temamøder og -dage om f.eks. sociallovgivning, autismepædagogik, forskning og skoleplacering. Landsforeningen har en kursusafdeling, Sikon, der arrangerer kurser og konferencer - f.eks. en stor årlig konference om autisme med over 80 forskellige workshops.
  • Deltag i sociale arrangementer Det kan være alt fra familiedage og arrangementer for unge med autisme til sommerhøjskole eller ferietur til Malta. Fælles for dem alle er, at det giver chancen for at møde andre i samme situation.
  • Få medlemsbladet Det udkommer 10 gange om året og indeholder både orientering om medlemsaktiviteter, artikler med gode råd til forældre, debat samt meget mere.
    Vær med i en netværksgruppe.
  • Hjælp med at udbrede kendskabet til autisme - og med at få indflydelse på de vilkår, mennesker med autisme spektrum forstyrrelser har Jo flere vi er, jo mere indflydelse kan vi få

Indmeldelse kan ske via dette link: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/

Støttetimer i Århus

Midler/resourcer til specialundervisning, der foregår på distriktskolerne, - er udlagt til skolerne, dvs i støttecentre, støttetimer til enkeltintegration samt midlerne til specialklasse. 

Børn med autisme, der er i det såkaldte ABA projekt og for hvem det giver mening med inklusion i normalklasse, får bevilget 15 ugentlige støttetimer her fra VRS. Dette hidrører alene fra en særskilt byrådsbeslutning i projektperioden. Samlet set betyder det, at børn med særlige behov udfra en individuel vurdering tildeles støtte af de midler, der er udlagt til skolen. 

Der er ikke nedskrevet, hvor meget et barn kan bevilges, da det netop er på baggrund af en individuel vurdering. 
Der kan på Århus kommunes hjemmeside læses mere om rådgivning og vejledning: 

www.aarhuskommune.dk --- Organisation---Børn og Unge----link til PPR -- specialundervisning. 

eller www.ppr-aarhus.dk eller www.vrs-aarhus.dk Helga Gaardmand
Koordinerende Konsulent
Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik
Magistratsafdelingen for Børn og Unge
Århus Kommune

Foldere, bøger og andet nyttigt