Skanderborg
Odder

Randers
Favrskov

Norddjurs
Samsø

Syddjurs
Horsens

Århus
Silkeborg

Hedensted

Meld dig ind i Landsforeningen Autisme

Du bliver automatisk medlem af kreds Østjylland, hvis du melder dig ind i Landsforeningen Autisme og bor i Østjylland.
Der er 3 slags medlemskab:

 • Enkeltmedlem pr år kr. 350,-
 • Parmedlem pr år kr. 700,-
 • Børn og unge medlem pr år kr. 50,-
  Autismeuniverset UNIKA

Her er nogle af de mange gode grunde til at melde sig ind i Landsforeningen Autisme:

 • Få hjælp og rådgivning Vi har en lokal telefonisk rådgivning, som du altid kan henvende dig til for at få hjælp. Der er også mulighed for en samtale i vores lokaler i Århus, ligesom vi har mulighed for at komme med som bisidder. Landsforeningens socialrådgiver giver gratis råd og vejledning til medlemmer.
 • Deltag i vores temamøder og kurser Vi har lokale temamøder og -dage om f.eks. sociallovgivning, autismepædagogik, forskning og skoleplacering. Landsforeningen har en kursusafdeling, Sikon, der arrangerer kurser og konferencer - f.eks. en stor årlig konference om autisme med over 80 forskellige workshops.
 • Deltag i sociale arrangementer Det kan være alt fra familiedage og arrangementer for unge med autisme til sommerhøjskole eller ferietur til Malta. Fælles for dem alle er, at det giver chancen for at møde andre i samme situation.
 • Få medlemsbladet Det udkommer 10 gange om året og indeholder både orientering om medlemsaktiviteter, artikler med gode råd til forældre, debat samt meget mere.
  Vær med i en netværksgruppe.
 • Hjælp med at udbrede kendskabet til autisme - og med at få indflydelse på de vilkår, mennesker med autisme spektrum forstyrrelser har Jo flere vi er, jo mere indflydelse kan vi få

Indmeldelse kan ske via dette link: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/

Nyttige sider og links - hvis du har brug for hjælp

DUKH - Uvildig rådgivning, med focus på din retssikkerhed

Socialstyrelsen - Viden til gavn

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Tilbudsportalen - Sociale tilbud og plejefamilier samlet et sted

Emu - Danmarks læringsportal

Special Minds - Din vej til uddannelse og job

FAMILIERETSHUSETDet er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie. Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social- og Ældreministeriet.


 

Foldere, bøger og andet nyttigt