Skanderborg
Odder

Randers
Favrskov

Norddjurs
Samsø

Syddjurs
Horsens

Århus      Skanderborg

Hedensted

Meld dig ind i Landsforeningen Autisme

Du bliver automatisk medlem af kreds Østjylland, hvis du melder dig ind i Landsforeningen Autisme og bor i Østjylland.
Der er 3 slags medlemskab:

 • Enkeltmedlem pr år kr. 350,-
 • Parmedlem pr år kr. 700,-
 • Børn og unge medlem pr år kr. 50,-
  Autismeuniverset UNIKA

Her er nogle af de mange gode grunde til at melde sig ind i Landsforeningen Autisme:

 • Få hjælp og rådgivning Vi har en lokal telefonisk rådgivning, som du altid kan henvende dig til for at få hjælp. Der er også mulighed for en samtale i vores lokaler i Århus, ligesom vi har mulighed for at komme med som bisidder. Landsforeningens socialrådgiver giver gratis råd og vejledning til medlemmer.
 • Deltag i vores temamøder og kurser Vi har lokale temamøder og -dage om f.eks. sociallovgivning, autismepædagogik, forskning og skoleplacering. Landsforeningen har en kursusafdeling, Sikon, der arrangerer kurser og konferencer - f.eks. en stor årlig konference om autisme med over 80 forskellige workshops.
 • Deltag i sociale arrangementer Det kan være alt fra familiedage og arrangementer for unge med autisme til sommerhøjskole eller ferietur til Malta. Fælles for dem alle er, at det giver chancen for at møde andre i samme situation.
 • Få medlemsbladet Det udkommer 10 gange om året og indeholder både orientering om medlemsaktiviteter, artikler med gode råd til forældre, debat samt meget mere.
  Vær med i en netværksgruppe.
 • Hjælp med at udbrede kendskabet til autisme - og med at få indflydelse på de vilkår, mennesker med autisme spektrum forstyrrelser har Jo flere vi er, jo mere indflydelse kan vi få

Indmeldelse kan ske via dette link: https://www.autismeforening.dk/bliv-medlem/

 

 

Nyheder


Information om Webinar

                   Nyheder


Info gældende WISC!!!

PRESSEMEDDELSE:

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland er blevet informeret om, at firmaet bag WISC (kognitiv test) ikke lever op til reglerne om databehandling ift EU-standarder. PPR- kontorerne i Regionen har forsøgt at indgå i dialog med firmaet og få dem til at indgå i en tilfredsstillende aftale. Firmaet har ikke ønsket dette, hvilket betyder PPR er nødt til at afvikle og lukke for brugen af testene.

Hvad betyder dette så? Det betyder at:

 • PPR udfaser WISC og helt ophører med at bruge testen.
 • PPV'er (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) indebærer ikke per automatik, at der også laves en kognitiv test. Vurderingen af, hvornår en kognitiv test er nødvendig, er i sidste ende PPR psykologens i samråd med dennes leder.
 • Efter dialog med BUA har PPR fået afdækket, at en henvisning til udredning ikke kræver en WISC-test. I stedet henvises til beskrivelser fra skole og hjem om barnets kognitive ressourcer.
 • Skulle der senere i et udredningsforløb vise sig, at der er behov for en kognitiv afdækning, så kan andet testmateriale anvendes.

Problematikken omkring WISC og GDPR er, som vi har forstået det, ikke kun et lokalt eller regionalt problem. WISC bruges nemlig af mange kommuner i forbindelse med udarbejdelse af PPV'er. Derfor anser vi det som særdeles sandsynligt, at WISC er på vej ud i andre kommuner i resten af landet også.

Hvordan forholder kredsen sig til dette?
Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland forholder sig positivt overfor, at der handles fra kommunalt regi. Det er vigtigt, at der er sikkerhed om behandlingen af særdeles følsomt sundhedsdata. Når det er sagt, må vi også erkende, at vi ofte i kredsen har oplevet, at manglende viden om autisme og skæve profiler i forbindelse med kognitiv testning har gjort, at nogle børn ikke har fået den rette tilgang ift. til læring og udvikling. Derfor ser vi også frem til en mere beskrivende kognitiv profilering af børnene fra både skole og hjem.

 

Vi har henvendt os til vores gode samarbejdspartner i Autisme- & Aspergerforeningen.

Landsformand Nina Catalina udtaler sig således:

"Helt overordnet tænker jeg, det er positivt for målgruppen, da vi ved, at denne metode ikke giver et retvisende billede af autistiske børns kognitive og intellektuelle niveau. Men når jeg nu hører dette med WISC-testen, kan jeg godt stille mig det spørgsmål, om dette også kan blive gældende for WAIS-testen, der er udviklet til voksne? Det må tiden vise, lige nu glædes jeg over, at man forhåbentlig vil indhente og bruge autismespecifikke metoder i stedet for."

Nyttige sider og links - hvis du har brug for hjælp.


Vi har i samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen opdateret vores link samling.

Andre organisationer

Det Europæiske Råd for Autister

Autismeforeningen, – Tidl. Landsforeningen Autisme

Autisme Ungdom

NAUK – Netværk for autistiske kvinder

Danske Handicaporganisationer (DH)

 

International statistisk klassifikation af sygdomme og relaterede sundhedsproblemer (ICD)
Samt forklaring om diagnoser inden for autismespektret

ICD-10 version 2016 – F84
(Stadig gældende ift. diagnosticering)

ICD-11 – 6A02 Autismespektrumforstyrrelse
(Implementeres i Danmark pr. 01-01-2022 jf. Sundhedsstyrelsen)

 

Styrelser og myndigheder

Beskæftigelsesministeriet

Social- og Ældreministeriet

Socialstyrelsen

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering – Handicapområdet

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO

 

Viden til gavn

Molis skriver om Aspergers syndrom

Molis skriver om atypisk autisme

Molis skriver om GUU og GUA

Molis skriver om infantil autisme

Piger og kvinder med autisme | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Videnspublikation 1 – Selektiv mutisme – Socialstyrelsen (sbst.dk)

Inspirationskatalog: Selektiv mutisme – hvordan møder vi den? | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Videnspublikation 2: Selektiv mutisme – interventioner til, hvordan stemmen genvindes | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Afsnit 6: Selektiv mutisme for forældre | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

PDA – ekstrem kravundgående adfærd | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Autisme og seksualitet | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Spiseforstyrrelse og autisme | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Autisme og skolefravær | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

 

Juridisk og pædagogisk rådgivning

Landsforeningen Autismes socialrådgiver

Landsforeningen Autismes pædagogisk telefonrådgivning 

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Kontakt din borgerrådgiver

 

Lovgivning

Retssikkerhedsloven (retsinformation.dk)

Forvaltningsloven

Serviceloven

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om stu

Lov om special undervisning

Folkeskoleloven 

Lov om dagtilbud 

Ankestyrelsens søgefunktion principafgørelser 

Hvad er en principafgørelse

KlarRet – vejledning om forvaltningsret

Dukh – Praksisnyt og lov-guides

 

Linksamlingen fra  – links relateret til autisme.

Overlevelsesguidens vidensbank

 

Familieretshuset

FAMILIERETSHUSETDet er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie. Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social- og Ældreministeriet.

 

Forskning

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

 

Tilbud

Tilbudsportalen - Sociale tilbud og plejefamilier samlet et sted

 

Uddannelse

Emu - Danmarks læringsportal

Special Minds - Din vej til uddannelse og job

Foldere, bøger og andet nyttigt