Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttetimer i Århus

Midler/resourcer til specialundervisning, der foregår på distriktskolerne, - er udlagt til skolerne, dvs i støttecentre, støttetimer til enkeltintegration samt midlerne til specialklasse.

Børn med autisme, der er i det såkaldte ABA projekt og for hvem det giver mening med inklusion i normalklasse, får bevilget 15 ugentlige støttetimer her fra VRS. Dette hidrører alene fra en særskilt byrådsbeslutning i projektperioden. Samlet set betyder det, at børn med særlige behov udfra en individuel vurdering tildeles støtte af de midler, der er udlagt til skolen.

Der er ikke nedskrevet, hvor meget et barn kan bevilges, da det netop er på baggrund af en individuel vurdering.
Der kan på Århus kommunes hjemmeside læses mere om rådgivning og vejledning:

www.aarhuskommune.dk --- Organisation---Børn og Unge----link til PPR -- specialundervisning.

eller www.ppr-aarhus.dk eller www.vrs-aarhus.dk Helga Gaardmand
Koordinerende Konsulent
Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik
Magistratsafdelingen for Børn og Unge
Århus Kommune