Download
Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
Husk at tjekke arkiv, hvis du er interesseret i materiale fra kurser ol.

Afgørelse vedr ungdomsuddannelse

Se afgørelse her

Vedr STU her


Ledsage kort

Klik her


Busserne i Aarhus er i realtid- vist med ca 15-30 sekunders forsinkelse.

Link her

Aarhus Kommune tilbagebetaler ledsagerudgifter

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune stoppede, fra starten af 2014, med at opkræve betaling hos borgere, der har haft pædagogisk personale med på ferieture og udflugter.......læs mere


Guide

til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Se under Download


Ungeklubben

for alle unge mellem 15 og 25 år med autisme.


Dansebørn med særlige behov

Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Let's Dance - Lystrupvej 1 F - 8240 Risskov
Se tidspunkter og beskrivelse her


STU4 - Århus

Brochure fra Lyngå
Den 3 årige uddannelse på STU4
Klik her

Er du ung med ASF?

- føler du dig ensom
- savner du en ven

Prøv at kontakte: EnsomUng.dk
Det er en chat side under ungdommens røde kors.
Der er også arrangementer for unge.

Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel,
således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Praksisnyt fra DUKH: nr. 13 - marts 2012

Støtte til studerende

Århus universitet tilbyder støtte til studerende med Asbergers Syndrom
Læs mere her

Autisme forsker netværk i Århus

Skulle du som har autisme, have lyst til at deltage i forskningsforsøg, så er
http://autismaarhus.dk
måske noget for dig. Linket er til deres hjemmeside, dog p.t. kun på engelsk.
 

Gode tilbud til dig fra din kredsforening:

Temaaften om handicapforståelse for bedsteforældre, onkler, tanter og søskende til mennesker med autisme.

Torsdag d. 21. 2. 2919 kl. 19.00 – 21.00
Hornslet Hallen, Stadionvej 4, 8543

Oplægsholder Cand.scient.soc. Dorthe Hölck, Go Between, har arbejdet med mennesker med autisme i 20 år.

Kom og hør hende fortælle om autisme og de særlige udfordringer som mennesker med autisme har i deres dagligdag.
-Og stil de spørgsmål I har.

SE HELE INDBYDELSEN HER
Der vil være sodavand i pausen
Pris medlemmer kr. 50,- / ikke medlemmer kr. 150,-
Betaling til konto 9395 – 3255611746
HUSK reference: 2102 / (dit navn)
Tilmelding senest 14. februar 2019

Generalforsamling

Onsdag den 27 februar 2019 kl. 18.00
STU4 GrahamBellsvej 4 8200 Skejby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Klik her
Kredsforeningen er vært for et lille traktement før generalforsamlingen. Kl.18-19.
Der vil blive et autismerelevant oplæg af en times varighed før generalforsamlingen. Kl.19-20.

Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk

5 marts 2019 kl. 19.00 
Havkærparken 45, Tilst

En aften der henvender sig til pårørende til mennesker med autisme, som indenfor det seneste år har fået en autisme diagnose.

Vi starter med en kort orientering om hvad Landsforeningen Autisme står for, og dernæst holder Felix Munck et oplæg om autistisk tænkning. Hvordan ser verden ud set gennem en autists øjne.

Felix Munck er autist og arbejder i dag  selvstændig som autisme konsulent.

Vi serverer lidt sodavand i pausen.
Tilmelding til info@autismeoj.dk senest 1 marts 2019.

Tilmelding hurtigst muligt - vi har kun 80 pladser.
mail: info@autismeoj.dk
Pris. 50 for medlemmer 150 for ikke medlemmer, indbetales på regnr.: 9395  konto: 3255611746 husk at skrive eget navn og dato for arrangement som reference.  “Anne Hansen24/4.”
Nyt om netværksgrupper i din kredsforening:

Netværksgruppe for bedsteforældre til børn med autisme

Her kan du udveksle erfaringer med andre bedsteforældre og tale om de glæder og sorger der følger med, når ens barnebarn har autisme. Vi mødes ca. hver 2.måned på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus.

Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen.
dorthehenriksen2@gmail.com

Autismeforeningens brætspilcafé. Kom og vær med.

Mødested:
Kulturhuset i Tårnværelset. Vi mødes ved forhallen til Kulturhuset/Randers Bibliotek. kl. 14.00, herefter går vi til Tårnværelset og spiller brætspil.

Tidspunkt:
Søndage i ulige uger. kl. 14-16. Vi starter op 2.9.18

Download information her

Stjernerne
hold for specialklassebørn

Glade og aktive børn - tons og tummel – trygge rammer - en masse redskaber på gulvet og sansemotorisk træning. Det er stikordene for STJERNERNE.
Det er et lille hold og foregår i Løsning

Se mere om holdet og tilmelding her

Ide til et projekt for ensomme piger i alderen 13 til 16 år i Skanderborg kommune

Er du mor eller far til en ensom pige mellem 13 og 16 år og bor du i Skanderborg, så læs her?

Projektet tænkes som en klub for unge ensomme piger med forskellige diagnoser. Selve konceptet, skal I som forældre selv være med til at udvikle.

Læs hele projekt oplæg og kontaktoplysninger her

Bor man i Århus og har man lyst til at være med i et fysisk forældrenetværk uden deltagelse af børn.

kontakt:
Charlotte Dickmann Jensen
86221862
Når der er nok der har tilmeldt sig, melder Charlotte ud hvor og hvornår første møde bliver, Charlotte vil facilitere med mødelokale og praktisk hjælp.

Ny netværksgruppe i Århus

Har du autisme? Bor du i Aarhus Kommune? Og har du lyst til at mødes med andre med autisme under trygge rammer? Så er en netværksgruppe måske noget for dig.
Læs mere her

Pårørende til mennesker med ASF

Opstart af netværksgruppe
Er du pårørende til en, som har en autisme spektrum forstyrrelse (ASF)?
Læs mere her

UngeKlubben

UngeKlubben i Aarhus er en klub for unge med autisme i alderen 15-25 år.
Vi mødes hver anden mandag kl.17-21 i Ungdomscentret, Skanderborgvej 156, Aarhus.

Før klubaftenerne vil i få tilsendt en indbydelse, så i kan se hvilke arrangementer, der er planlagt. Det kan være fælles madlavning, filmaften, brætspil, ture ud af huset og meget mere. Har du selv gode ideer til arrangementer, vil vi gerne høre om dem. Du kan på facebooksiden ”UngeKlubben i Viby” se billeder og information fra tidligere arrangementer. Fremover vil klubbens facebookside hedde ”UngeKlubben”. Ønsker du at høre mere om klubben kan du kontakte

dorthehenriksen2@gmail.com eller Unge-Klubben@hotmail.com

Ny unge-gruppe i Randers for unge med ASF

Er du mellem 15-18 år og bor i Randers omegn? Har du også erfaring med det at være ung med ASF og har du lyst til at møde, samt dele din erfaring med andre unge i samme bås?

- Så lukker Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland, i samarbejde med Selvhjælp Randers, dørene op for en ny netværksgruppe i Randers hver anden lørdag fra d. 10 september i tidsrummet kl. 14.00-16.00.
 
 Adressen er "Frivillighedens Hus, Frivilligværket og Selvhjælp Randers", Kirketorvet 2A (baghuset) 8900 Randers C
Deltagelse i gruppen er gratis og man skal ikke være visiteret dertil via sagsbehandler eller lign. Man skal blot være ung og have lyst til at være en del af et fællesskab med andre unge med ASF
Temaet for gruppen er social samvær, vidensdeling og erfaringsudveksling.
Her vil der være mulighed for hygge, spil, samtaler i det omfang man vil, samt læring og samtaler om det at være ung med ASF. Der vil være to tovholdere på projektet som glæder sig til at møde jer og høre jeres historier og sparre med jer i det omfang I har behov for.
Det vil blive en gruppe hvor I har mulighed for at være med til at præge dagsordenen både i forhold til indhold og rammer.
Vi glæder os til at se møde jer. 

Hvis dette har interesse kontakt Elisabeth Sørensen på E-mail: valnodde@yahoo.dk
Øvrige tilbud fra din kredsforening:

AutismeIndsigt – et e-læringsprogram om autisme for borgere i Aarhus Kommune

Er du borger i Aarhus Kommune og har du berøring med autisme, så har du mulighed for at få adgang til viden om og erfaring med autisme gennem e-læringsprogrammet AutismeIndsigt....læs videre

STU - Special Minds

Special Minds tilbyder den 3 årige Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge i alderen 16-25 år med autismeprofil eller tilsvarende træk, uden diagnose.

Med særligt fokus på den unges forudsætninger, er her mulighed for opkvalificering af bl.a. dansk og matematik på 9.-10- klasses niveau, Hf-enkeltfag som fjernundervisning og mulighed for at arbejde med IT-discipliner, såsom test og programmering.

Tilbuddene foregår i tæt samarbejde med vores erhvervsafdeling og er rettet mod voksenlivet og de kompetencer, der efterspørges. Hermed får den unge med autisme mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv med minimal støtte og øget livskvalitet.

Læs mere om STU Special Minds på vores hjemmeside https://specialminds.dk/stu-uddannelse/

8 Gode råd

efter Målgruppeafklaring i Århus Kommune
hent - og læs dem her

Aarhus får ny gymnasial uddannelse for unge og voksne med autisme

Undervisningsministeriet har netop givet VUC Aarhus lov til at tilbyde den 2-årige HF-uddannelse for kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Uddannelsen starter i august 2017.

Læs mere på Aarhus VUC - her

Video - børn med handicap - Århus Kommune

Børn og unge med handicap og deres familier kan få støtte og vejledning hos Handicapcentret for Børn. I videoen kan du både høre mere generelt om centret og få input til, hvordan vi kan samarbejde med barnet i centrum.....Læs mere

Invitation til deltagelse i Forskningsprojektet MYmind-­‐DK

Effekten af mindfulness for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og deres forældre.

Læs om projektet og hvordan du deltager her

Svømmeskolen BOBLEN

Hvad er Svømmeskolen BOBLEN
BOBLEN er en nystiftet forening i Horsens, som vil tilbyde svømning for børn og børn med særlige behov. Det er vores erfaring, at dette tilbud mangler i Horsens og omegn, og vi har derfor stiftet denne forening.

Læs mere og se kontaktoplysninger her

Resultat af kredsens medlemsundersøgelse

Så er vores medlemsundersøgelse afsluttet – tak til alle deltagerne. I Bestyrelsen vil vi således arbejde videre med planlægning af arrangementer og forsøge at tage hensyn til så mange ønsker som muligt.
Se den her

Forskningsprojekt omhandlende børn med autisme og angst -

- der i øjeblikket udføres på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Projektet er et behandlingsprojekt, som undersøger virkningen af en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling specifikt udviklet til børn med autisme og angst - Cool Kids ASF.
Læs mere om projektet og kriterier her

Efterlysning - Odder

Vi efterlyser personer, der kunne have lyst til at arbejde handicappolitisk som bestyrelses medlem i DH i Odder evt. med henblik på en plads i Handicaprådet efter næste byrådsvalg.

Kontakt Kredsformand Marianne Banner  info@autismeoj.dk

EarlyBird i Århus

3 måneders kursusforløb for forældre til førskolebørn med en autismediagnose.
Heimdal opstarter i nærmeste fremtid EarlyBird kursusforløb i Århus. Der afholdes løbende informationsmøder.
For datoer og tidspunkter på informationsmøder samt for yderligere information om EarlyBird, se www.heimdal-aarhus.dk under ”konsulentteamet” og ”EarlyBird”.
Desuden kan Heimdals EarlyBird konsulenter Pia Rydahl Olsen (prol@aarhus.dk) og Michael Harboe Kvistgaard (mhk@aarhus.dk) kontaktes for uddybende information.