Download
Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
Husk at tjekke arkiv, hvis du er interesseret i materiale fra kurser ol.

Ledsage kort

Klik her


Busserne i Aarhus er i realtid- vist med ca 15-30 sekunders forsinkelse.

Link her

Aarhus Kommune tilbagebetaler ledsagerudgifter

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune stoppede, fra starten af 2014, med at opkræve betaling hos borgere, der har haft pædagogisk personale med på ferieture og udflugter.......læs mere


Guide

til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Se under Download


Ungeklubben

for alle unge mellem 15 og 25 år med autisme.
se aktivitetetskalender her - Efterår 2017


Dansebørn med særlige behov

Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Let's Dance - Lystrupvej 1 F - 8240 Risskov
Se tidspunkter og beskrivelse her


STU4 - Århus

Brochure fra Lyngå
Den 3 årige uddannelse på STU4
Klik her

Samtaleforløb

i Aarhus området for piger og kvinder med diagnosen Aspergers Syndrom samt deres familie.
Læs mere her


Er du ung med ASF?

- føler du dig ensom
- savner du en ven

Prøv at kontakte: EnsomUng.dk
Det er en chat side under ungdommens røde kors.
Der er også arrangementer for unge.

Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel,
således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Praksisnyt fra DUKH: nr. 13 - marts 2012

Støtte til studerende

Århus universitet tilbyder støtte til studerende med Asbergers Syndrom
Læs mere her

Autisme forsker netværk i Århus

Skulle du som har autisme, have lyst til at deltage i forskningsforsøg, så er
http://autismaarhus.dk
måske noget for dig. Linket er til deres hjemmeside, dog p.t. kun på engelsk.
 

Gode tilbud til dig fra din kredsforening:

Kommunalvalg

Nu nærmer kommunevalget sig, og det er nok værd at sætte sig lidt ind i hvem der stiller i ens kommune. Har de interesse i sociale forhold, hvad vil de gøre for at forbedre forholdene for mennesker med handicap mv.
På Kredsforeningens generalforsamlng i februar, lavede de fremmødte en liste med ti spørgsmål som man kan tage med til vælgermøderne som starter nu rundt omkring. Eller bruge som oplæg til læserbreve. Jeg tror der er meget vundet ved at få sat fokus på handicap området og socialpolitikken.
Skulle man have lyst til at få lidt mere indflydelse på kommunens politik udover at sætte x den 18/11 så mangler Autismeforeningen repræsentanter i bestyrelserne i Danske handikap organisationer DH i følgende kommuner, Horsens, Odder, Norddjurs.

Spørgsmål til politikerne i forbindelse med det kommende kommunalvalg:
- Hvad vil du gøre for at vores kommune bliver mere psykisk tilgængelig?
- Ser du de penge, der skal bruges på det sociale område som en investering eller en udgift?
- Hvordan ser du på, at man flytter folk med ASF fra handicapregi til socialt udsatte og derved afhandicapificerer dem?
- Hvordan vil du fremme børn med kognitive handicaps mulighed for at få passende fritidstilbud. Herunder Idræt, Klub mm. 
- Hvordan tænker du vi kan løse problemet med at offentlig transport nu er så digitaliseret at mennesker med kognitive handicap ikke kan benytte dette? 
- Hvad er din holdning til at børn med særlige behov sidder i busser op til 90 minutter to gange om dagen – er de undervisningsparate, når de når frem? 
- Hvordan vil du sikre at der ikke sker afspecialisering i specialklasserne samt i folkeskolen? (Ansættelse af ufaglærte)
- Hvordan vil du sikre, at skolerne vil leve op til kravene for inklusion? (både fysiske og psykiske rammer samt kompetenceudvikling) 
- Hvordan vil du medvirke til at etablere botræningstilbudfor de udeboende 18-25 årige med kognitive handicap? 
- Hvilke ambitioner har du for handicapområdet generelt?

STU4s fredagscafe

Caféens formål, er at vi mødes i et ungdomsmiljø - cafe/bar som andre ungdomsuddannelser.
Første gang i efteråret er den 22. september 2017
Se de planlagte dage frem til foråret 2018 her

Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00 - 21:30
Psykiatrisk Auditorium, indgang 30, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Grøn aften er et arrangement, der henvender sig til forældre, som har fået diagnose på deres barn inden for det seneste års tid.

  • Introduktion til, hvad vores kreds kan tilbyde.
  • Oplæg af Felix Munch om autistisk tænkning.
  • Vi serverer kaffe/te og kage.

Tilmelding til info@autismeoj.dk, senest dagen før.

Generalforsamling

Tirsdag den 27 februar 2018 kl. 18,00  i Vandresalen på Psykiatrisk hospital Risskov, Skovagervej 2, indgang 30,  8240 Risskov.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Kredsforeningen er vært for et lille traktement før generalforsamlingen.

Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk
Nyt om netværksgrupper i din kredsforening:

Netværksgruppe for bedsteforældre til børn med autisme

Vi mødes næste gang tirsdag den 14. marts kl. 17-19 i DE9's lokaler på Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov.
Her kan du udveksle erfaringer med andre bedsteforældre og tale om de glæder og sorger der følger med, når ens barnebarn har autisme.

Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen.
dorthehenriksen2@gmail.com

Busserne 17 og 20 kører til Psykiatrisk hospital

Ny netværksgruppe i Århus

Har du autisme? Bor du i Aarhus Kommune? Og har du lyst til at mødes med andre med autisme under trygge rammer? Så er en netværksgruppe måske noget for dig.
Læs mere her

Pårørende til mennesker med ASF

Opstart af netværksgruppe
Er du pårørende til en, som har en autisme spektrum forstyrrelse (ASF)?
Læs mere her

UngeKlubben

UngeKlubben i Aarhus er en klub for unge med autisme i alderen 15-25 år.
Vi mødes hver anden mandag kl.17-21 i Ungdomscentret, Skanderborgvej 156, Aarhus.

Før klubaftenerne vil i få tilsendt en indbydelse, så i kan se hvilke arrangementer, der er planlagt. Det kan være fælles madlavning, filmaften, brætspil, ture ud af huset og meget mere. Har du selv gode ideer til arrangementer, vil vi gerne høre om dem. Du kan på facebooksiden ”UngeKlubben i Viby” se billeder og information fra tidligere arrangementer. Fremover vil klubbens facebookside hedde ”UngeKlubben”. Ønsker du at høre mere om klubben kan du kontakte

dorthehenriksen2@gmail.com eller Unge-Klubben@hotmail.com

Ny unge-gruppe i Randers for unge med ASF

Er du mellem 15-18 år og bor i Randers omegn? Har du også erfaring med det at være ung med ASF og har du lyst til at møde, samt dele din erfaring med andre unge i samme bås?

- Så lukker Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland, i samarbejde med Selvhjælp Randers, dørene op for en ny netværksgruppe i Randers hver anden lørdag fra d. 10 september i tidsrummet kl. 14.00-16.00.
 
 Adressen er "Frivillighedens Hus, Frivilligværket og Selvhjælp Randers", Kirketorvet 2A (baghuset) 8900 Randers C
Deltagelse i gruppen er gratis og man skal ikke være visiteret dertil via sagsbehandler eller lign. Man skal blot være ung og have lyst til at være en del af et fællesskab med andre unge med ASF
Temaet for gruppen er social samvær, vidensdeling og erfaringsudveksling.
Her vil der være mulighed for hygge, spil, samtaler i det omfang man vil, samt læring og samtaler om det at være ung med ASF. Der vil være to tovholdere på projektet som glæder sig til at møde jer og høre jeres historier og sparre med jer i det omfang I har behov for.
Det vil blive en gruppe hvor I har mulighed for at være med til at præge dagsordenen både i forhold til indhold og rammer.
Vi glæder os til at se møde jer. 

Hvis dette har interesse kontakt Elisabeth Sørensen på E-mail: valnodde@yahoo.dk
Øvrige tilbud fra din kredsforening:

Aarhus får ny gymnasial uddannelse for unge og voksne med autisme

Undervisningsministeriet har netop givet VUC Aarhus lov til at tilbyde den 2-årige HF-uddannelse for kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Uddannelsen starter i august 2017.

Se hele pressemeddelelsen her

Video - børn med handicap - Århus Kommune

Børn og unge med handicap og deres familier kan få støtte og vejledning hos Handicapcentret for Børn. I videoen kan du både høre mere generelt om centret og få input til, hvordan vi kan samarbejde med barnet i centrum.....Læs mere

Familier i Århus søges til "Play-project" legetræning.

Jeg søger 2-3 familier i Aarhus, som kunne være interesserede i at "legetræne" deres barn efter "Play-project"-metoden (floortime therapy). Det er kort fortalt en form for træning, som styrker barnets sprog, kommunikation og sociale kompetencer. Det er især velegnet til børn fra 2,5 - 7 år.

Tilbuddet findes pt. kun i Roskilde kommunen, men hvis vi kan samle 3-4 familier her i Århus, vil konsulenten fra Roskilde gerne holde et oplæg for os i Århus og evt. også komme herover ca. en gang om måneden til supervision. Det kan bevilges som hjemmetræning gennem kommunen.

Se mere info på nedenstående link og skriv til mig, hvis I kunne være interesseret på gittsen@hotmail.com

http://roskildeautismeraadgivning.dk/legetraening.asp

Invitation til deltagelse i Forskningsprojektet MYmind-­‐DK

Effekten af mindfulness for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og deres forældre.

Læs om projektet og hvordan du deltager her

Svømmeskolen BOBLEN

Hvad er Svømmeskolen BOBLEN
BOBLEN er en nystiftet forening i Horsens, som vil tilbyde svømning for børn og børn med særlige behov. Det er vores erfaring, at dette tilbud mangler i Horsens og omegn, og vi har derfor stiftet denne forening.

Læs mere og se kontaktoplysninger her

Resultat af kredsens medlemsundersøgelse

Så er vores medlemsundersøgelse afsluttet – tak til alle deltagerne. I Bestyrelsen vil vi således arbejde videre med planlægning af arrangementer og forsøge at tage hensyn til så mange ønsker som muligt.
Se den her

Forskningsprojekt omhandlende børn med autisme og angst -

- der i øjeblikket udføres på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Projektet er et behandlingsprojekt, som undersøger virkningen af en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling specifikt udviklet til børn med autisme og angst - Cool Kids ASF.
Læs mere om projektet og kriterier her

Efterlysning - Odder

Vi efterlyser personer, der kunne have lyst til at arbejde handicappolitisk som bestyrelses medlem i DH i Odder evt. med henblik på en plads i Handicaprådet efter næste byrådsvalg.

Kontakt Kredsformand Marianne Banner  info@autismeoj.dk

EarlyBird i Århus

3 måneders kursusforløb for forældre til førskolebørn med en autismediagnose.
Heimdal opstarter i nærmeste fremtid EarlyBird kursusforløb i Århus. Der afholdes løbende informationsmøder.
For datoer og tidspunkter på informationsmøder samt for yderligere information om EarlyBird, se www.heimdal-aarhus.dk under ”konsulentteamet” og ”EarlyBird”.
Desuden kan Heimdals EarlyBird konsulenter Pia Rydahl Olsen (prol@aarhus.dk) og Michael Harboe Kvistgaard (mhk@aarhus.dk) kontaktes for uddybende information.