Download
Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
Husk at tjekke arkiv, hvis du er interesseret i materiale fra kurser ol.

Guide

til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Se under Download


Ungeklubben

for alle unge mellem 15 og 25 år med autisme.
se aktivitetetskalender her - Forår 2016


Dansebørn med særlige behov

Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Let's Dance - Lystrupvej 1 F - 8240 Risskov
Se tidspunkter og beskrivelse her


STU4 - Århus

Brochure fra Lyngå
Den 3 årige uddannelse på STU4
Klik her

Samtaleforløb

i Aarhus området for piger og kvinder med diagnosen Aspergers Syndrom samt deres familie.
Læs mere her


Nyt ledsagekort

Det nye ledsagekort erstatter tidligere kort og skal gøre det mere enkelt for mennesker med handicap at bruge offentlig transport sammen med en ledsager. Læs mere

Er du ung med ASF?

- føler du dig ensom
- savner du en ven

Prøv at kontakte: EnsomUng.dk
Det er en chat side under ungdommens røde kors.
Der er også arrangementer for unge.

Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel,
således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Praksisnyt fra DUKH: nr. 13 - marts 2012

Støtte til studerende

Århus universitet tilbyder støtte til studerende med Asbergers Syndrom
Læs mere her

Autisme forsker netværk i Århus

Skulle du som har autisme, have lyst til at deltage i forskningsforsøg, så er
http://autismaarhus.dk
måske noget for dig. Linket er til deres hjemmeside, dog p.t. kun på engelsk.
 

Gode tilbud til dig fra din kredsforening:

Kære medlem af Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland

I Kredsforeningen består bestyrelsen som bekendt af forældre til pårørende med ASF – og vi vil rigtig gerne prioritere vores indsats på vores medlemmers behov og interesser.
Vi beder derfor om din hjælp med at udfylde vores spørgeskema til dette formål – skemaet indeholder 16 spørgsmål og tager 2-3 minutter at udfylde.
Svar udbedes senest d. 12 juni.

Klik her for at starte spørgeskema

Rigtig god sommer til alle! :-)

Hilsen bestyrelsen

Foredrag med Louise Egelund Jensen.

Den 2. juni 2016 kl. 19.00
Kulturhuset i Skanderborg

Se indbydelse her
Husk tilmelding nødvendig

Fra barn til ung - med mor og far i ryggen

- Kun for forældre i Århus -
Tirsdag den 07. Juni kl. 18.30-21.30
Kom og mød unge, som fortæller om hvordan det har været at vokse op med et handicap.
Forældrerådet på Handicapcentret for Børn inviterer til temaaften for forældre til børn med handicap. Temaet er: ”Overgangen fra barn til ung med forældrene i ryggen”.
Læs indbydelse og tilmelding her

Tirsdag d. 1. november 2016 – kl. 19:00 - 21:30
i Psykiatrisk Auditorium, indgang 30, Skovagervej 2, 8240 Risskov
.

Grøn aften er et arrangement, der henvender sig til forældre, som har fået diagnose på deres barn inden for det seneste års tid.
  • Introduktion til, hvad vores kreds kan tilbyde.
  • Oplæg af Felix Munch om autistisk tænkning.
  • Vi serverer kaffe/te og kage.
Tilmelding til info@autismeoj.dk, senest dagen før.
Nyt om netværksgrupper i din kredsforening:

Opstart af gruppe for børn, der har søskende med særlige behov i Silkeborg.
Se opslag her

Netværksgruppe i Silkeborg for forældre til   børn/unge med autisme

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe for forældre til børn/unge med autisme, hører jeg gerne fra dig, da vi vil starte en ny gruppe op i Silkeborg.
Det er en stor hjælp at kunne tale med ligesindede, som kender til de udfordringer, man som forældre står med.

Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen på mail: dorthehenriksen2@gmail.com

Nyopstartet netværksgruppe for Horsens og opland søger flere medlemmer

målgruppe: Forældre til "børn i skolealderen"
- Kom frisk.

henvendelse til:
Berith Hellegaard - tlf. 26 13 04 81
mail; bhellegaard@hotmail.com
Brian Jørgensen - 29 64 67 17
mail; brian-j@hafnet.dk

Netværksgruppe i Aarhus for forældre til teenagebørn/unge med autisme

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe for forældre til teenagebørn/unge med autisme, hører jeg gerne fra dig, da vi vil starte en ny gruppe op i Aarhus. Det er en stor hjælp at kunne tale med ligesindede, som kender til de udfordringer, man som forældre står med.
Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen på mail: dorthehenriksen2@gmail.com

Netværksgruppe for forældre til voksne med autisme

Når ens barn har autisme, er forældrene ofte en stor del af barnets netværk. Også når "barnet" bliver voksen og flytter hjemmefra. Det er en anden situation end for forældre til "børn" uden autisme.

Gruppen starter torsdag den 6. november, kl. 19,00-21,00, i Frivilligværkets lokaler, Stemannsgade 9, 8900 Randers C

Se indbydelse og tilmelding her

Netværksgruppe i Aarhus for forældre til yngre børn (før skolealderen) med autisme.

I DE9's lokaler, Skovagervej 2,8240 Risskov, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Indgang 76.

Her kan du udveksle erfaringer med andre forældre og tale om de glæder og sorger, der følger med, når ens barn har autisme.
Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen
Mail: dorthehenriksen2@gmail.com
Øvrige tilbud fra din kredsforening:
Landsforeningen Autisme er i gang med at lave det årlige inklusionstjek. Vi skal have så mange besvarelser af undersøgelsen som overhovedet muligt – pressen og politikerne går meget op i hvor stor en undersøgelse er (antal svar) og derfor vil vi gerne bede jer om, at sætte følgende link på jeres hjemmeside/Facebook og også meget gerne også sende linket ud i en nyhedsmail så hurtigt som muligt.   Vi har allerede haft mange henvendelser fra lokale medier,  der efterspørger resultater af undersøgelsen fra deres lokalområde. Derfor vil det være fint hvis I kan hjælpe med at skaffe besvarelser fra jeres lokale medlemmer i kredsene, så vi kan få resultaterne af  inklusionsundersøgelsen bredt ud til lokalpolitikere og lokalpresse i hele landet.

Vi skal bruge besvarelser der omhandler børn og unge i alderen fra 6 – 17 år som går i et skoletilbud, vi skal have besvarelser fra;  folkeskolen, specialskole, specialklasse m.m.

I år har undersøgelsen måske større pondus end tidligere år, det er jo sådan at regeringens inklusionseftersyn  skal være færdigt om ganske få måneder, vi håber på at en bred og valid undersøgelse fra Landsforeningen Autisme kan få betydning for debatten i inklusionseftersynet – indtil nu har autisme fyldt rigtigt meget på alle de møder vi har deltaget i.   https://da.surveymonkey.com/r/inklusion2016

Forespørgsel

Jeg har en datter som det, pta god begavelse, ikke er lykkedes at færdiggøre en adgangsgivende eksamenen. Vi vil gerne lægge noget arbejde i at få etableret en særligt tilrettelagt HF og gerne sammen med jer. Jeg ved ikke om I arbejder med noget tilsvarende, men hvis ikke, vil I lave et opslag om det på siden. Vi tænker at det til en start vil være godt at vide om der overhovedet er interesse for en sådan HF.
Hilsen Charlotte

Nedenstående har Anna (min datter) lagt på NAUKs facebook gruppe.

Næsten alle store kommuner i Danmark har et uddannelsestilbud særligt rettet mod autistiske personer, hvor det er muligt at tage en adgangsgivende eksamenen på særlige vilkår – blot ikke Århus. Det vil vi gerne lave om på. Målet er, at få VUC Århus til at oprette en eller flere klasser på HF Enkeltfag kun for autistiske personer, hvor der bliver taget særlige hensyn, f.eks. færre elever i klasserne. Derfor vil vi gerne i kontakt med andre, der har lyst til muligvis at gå i en sådan klasse. Hvis det viser, at der er interesse, vil vi gå videre med det til VUC Aarhus

Send en mail til charlottenebel@hotmail.com, hvis du eller nogen i din familie/omgangskreds har interesse i at følge et eller flere fag på HF. Nævn gerne hvilke fag, hvor mange timer, og eventuelle idéer du har til at skabe autismevenlig klasse. Du binder dig ikke til noget, vi vil bare gerne have en fornemmelse af hvor mange, der vil være med nu eller i fremtiden.

Hilsen Anna (18 år og autist) og Charlotte (56 år og mor)

Efterlysning - Odder

Vi efterlyser personer, der kunne have lyst til at arbejde handicappolitisk som bestyrelses medlem i DH i Odder evt. med henblik på en plads i Handicaprådet efter næste byrådsvalg.

Kontakt Kredsformand Marianne Banner  info@autismeoj.dk

Elever på STU4....

....vil starte en fredagscafe
Læs mere om det her

Studerende søger søskende til forskningsprojekt

Århus universitet - foråret 2015
Se projekt beskrivelse og info her

- en X-tra indsats for X-terne unge

En donation fra Trygfonden har gjort det muligt for Holmstrupgård at tilbyde hjemmeboende unge psykisk sårbare i alderen 14 – 23 år at deltage i fritidsaktiviteter på Holmstrupgård, som også kaldes HOF-aktiviteter. Projektet hedder SiF-X og flere hjemmeboende sårbare unge har allerede takket ja til tilbuddet.

Idéen er, at der gennem den unges deltagelse på f.eks. et lille hold i motionsløb, tekstil, teater eller ridning skabes tryghed og relationer omkring en interesse - et fælles tredje.

I bedste fald vil dette kunne hjælpe de unge ud af ensomhed/isolation og frem til udvikling af selvtillid og mod, således at de unge på et tidspunkt får overskud til f.eks. at tage ud i den lokale idrætsklub, ungdomsklub eller til at få sig et fritidsjob.

Se program for efterår 2015 her - tilmeldingsskema her

Nyt klubtilbud:

"Sind Ungdom har en klub i Aarhus for psykisk sårbare unge i alderen 16-35 år.
Den holder åbent hver tirsdag fra 16-21 på Toldbodgade 5, 3. sal (tæt på badeanstalten Spanien og spillestedet Train).
I klubben laver vi mad og hygger os sammen. Der er altid 3 frivillige tilstede. Se mere på Sind Ungdom Aarhus' egen facebookside

Stjerneholdet

Gymnastik, bold og leg
Dette hold er et tilbud til børn med sociale udfordringer i deres hverdag.

Vi lægger vægt på sammenværet i aktiviteterne, hvor udvikling af de sociale kompetencer er i højsædet.

Opstart uge 36. mandag d.1/9 kl 18.05- kl. 19.00
I gymnastiksalen på Tørring skole
Læs hele opslaget og se kontakt info her

EarlyBird i Århus

3 måneders kursusforløb for forældre til førskolebørn med en autismediagnose.
Heimdal opstarter i nærmeste fremtid EarlyBird kursusforløb i Århus. Der afholdes løbende informationsmøder.
For datoer og tidspunkter på informationsmøder samt for yderligere information om EarlyBird, se www.heimdal-aarhus.dk under ”konsulentteamet” og ”EarlyBird”.
Desuden kan Heimdals EarlyBird konsulenter Pia Rydahl Olsen (prol@aarhus.dk) og Michael Harboe Kvistgaard (mhk@aarhus.dk) kontaktes for uddybende information.