Download
Rådgivning
Ferie - Fritid
Arkiv
Støttetimer Århus
DH
Handicapråd
facebook
Husk at tjekke arkiv, hvis du er interesseret i materiale fra kurser ol.

Guide

til autismevenlig kommunikation i sagsbehandling
Se under Download


Ungeklubben

for alle unge mellem 15 og 25 år med autisme.
se aktivitetetskalender her - Forår 2016


Dansebørn med særlige behov

Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Let's Dance - Lystrupvej 1 F - 8240 Risskov
Se tidspunkter og beskrivelse her


STU4 - Århus

Brochure fra Lyngå
Den 3 årige uddannelse på STU4
Klik her

Samtaleforløb

i Aarhus området for piger og kvinder med diagnosen Aspergers Syndrom samt deres familie.
Læs mere her


Nyt ledsagekort

Det nye ledsagekort erstatter tidligere kort og skal gøre det mere enkelt for mennesker med handicap at bruge offentlig transport sammen med en ledsager. Læs mere

Er du ung med ASF?

- føler du dig ensom
- savner du en ven

Prøv at kontakte: EnsomUng.dk
Det er en chat side under ungdommens røde kors.
Der er også arrangementer for unge.

Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel,
således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?
Praksisnyt fra DUKH: nr. 13 - marts 2012

Støtte til studerende

Århus universitet tilbyder støtte til studerende med Asbergers Syndrom
Læs mere her

Autisme forsker netværk i Århus

Skulle du som har autisme, have lyst til at deltage i forskningsforsøg, så er
http://autismaarhus.dk
måske noget for dig. Linket er til deres hjemmeside, dog p.t. kun på engelsk.
 

Gode tilbud til dig fra din kredsforening:


Handicap dag i Ree Park

Den 28. august 2016 er handicap dag i Ree Park
Kredsforeningen vil gerne gøre opmærksom på denne dag, da det er et særdeles godt tilbud.
Handicappede har denne dag gratis adgang til parken - inklusive en hjælper.
Ved indgangen skal man kunne vise DSB ledsagerkort - eller man kan vise et eksemplar af autismebladet, hvor medlemsnummeret står på bagsiden. Man har så adgang sammen med en hjælper.

UngeKlubben inviterer til madaften

onsdag d. 31 august 2016 holder
Ungeklubben madaften efterfulgt af hygge med brætspil og snacks.
Vi skal lave spaghetti & kødsovs og i skal derfor ikke have madpakker med.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer og høre om jeres sommerferie!

Se indbydelse her

Temaaften med Dorthe Hölck

Den 30/8-16, kl. 19.00-21,30, i Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C.

På denne aften har vi fokus mod, hvordan jeres børn kan få livskvalitet i deres ungdoms-og voksenliv. Dorthe vil målrette mod hvordan sociallovgivningen er bygget op og hermed perspektivere hvilke muligheder og begrænsninger lovgivningen byder på. I en forståelse af, at dette vil forudsætte en særlig indsats, vil jeg med dette tema forsøge, at inspirere og give jer indsigt i centrale elementer i den proces. Fokus i aftenens oplæg vil være følgende;

- Vigtigheden af, at vi støtter den unge i at få en god selvforståelse og selvindsigt i, hvad autismen betyder for ungdomslivet.
- Hvordan kan omgivelserne støtte i en identitetsdannelse, der bygger på anerkendelse og
muligheder?
- Hvordan kan vi undgå, at den unge mister motivationen og dermed kan komme til at sætte sin
udvikling i stå?

Dorthe vil dele ud af sin viden og erfaring fra sit samarbejde med unge og voksne med autisme,og sin viden om de muligheder, vi som samfund stiller til rådighed.
I kan læse om Dorthe Hölck på hendes hjemmeside – www.dorthehoelck.dk
Pris 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding senest den 25/8-16 på info@autismeoj.dk

Temaaften med Dorthe Hölck

Onsdag den 12 oktober kl. 19 til 21
STU 4 i deres kantine – Graham Bells vej 4 8200 Århus N

På denne aften vil jeg med afsæt i den viden, jeg har som autismekonsulent perspektivere hvilken
støtte og hjælp, der er muligheder for at få, som ung/voksen med en autismediagnose.

Seneste tilmelding er 6. Okt. til info@autismeoj.dk
50 kr. for medlemmer og 200 kr.for ikke medlemmer.

Se indbydelse her

Ny unge-gruppe i Randers for unge med ASF

Er du mellem 15-18 år og bor i Randers omegn? Har du også erfaring med det at være ung med ASF og har du lyst til at møde, samt dele din erfaring med andre unge i samme bås?

- Så lukker Landsforeningen for Autisme, Kreds Østjylland, i samarbejde med Selvhjælp Randers, dørene op for en ny netværksgruppe i Randers hver anden lørdag fra d. 10 september i tidsrummet kl. 14.00-16.00.
 
 Adressen er "Frivillighedens Hus, Frivilligværket og Selvhjælp Randers", Kirketorvet 2A (baghuset) 8900 Randers C
Deltagelse i gruppen er gratis og man skal ikke være visiteret dertil via sagsbehandler eller lign. Man skal blot være ung og have lyst til at være en del af et fællesskab med andre unge med ASF
Temaet for gruppen er social samvær, vidensdeling og erfaringsudveksling.
Her vil der være mulighed for hygge, spil, samtaler i det omfang man vil, samt læring og samtaler om det at være ung med ASF. Der vil være to tovholdere på projektet som glæder sig til at møde jer og høre jeres historier og sparre med jer i det omfang I har behov for.
Det vil blive en gruppe hvor I har mulighed for at være med til at præge dagsordenen både i forhold til indhold og rammer.
Vi glæder os til at se møde jer. 

Hvis dette har interesse kontakt Elisabeth Sørensen på E-mail: valnodde@yahoo.dk

Tirsdag d. 1. november 2016 – kl. 19:00 - 21:30
i Psykiatrisk Auditorium, indgang 30, Skovagervej 2, 8240 Risskov
.

Grøn aften er et arrangement, der henvender sig til forældre, som har fået diagnose på deres barn inden for det seneste års tid.
  • Introduktion til, hvad vores kreds kan tilbyde.
  • Oplæg af Felix Munch om autistisk tænkning.
  • Vi serverer kaffe/te og kage.
Tilmelding til info@autismeoj.dk, senest dagen før.

Visitation til folkeskolen hvordan og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

9/11 2016 kl. 19-22 sted meldes ud efter sommerferien følg med på autismeoj.dk

 Psykolog Jan Kirkegaard, chef for PPR I Århus kommune, holder et  oplæg om hvad visitation til folkeskolen går ud på når man er et barn med autisme, det er ikke specifikt hvordan man gør i Århus men generelt i folkeskolen. Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål også om hvad der skal til for at inklusion af specialbørn kan lykkes.

Tilmelding senest 1/11 på info@autismeoj.dk
Nyt om netværksgrupper i din kredsforening:

Autismenetværksgrupper i "Selvhjælp Århus"

Har du autisme? Bor du i Aarhus Kommune? Og har du lyst til at mødes med andre med autisme under trygge rammer? Så er en netværksgruppe måske noget for dig.
Se indbydelse her

Pårørende til mennesker med ASF

Opstart af netværksgruppe
Er du pårørende til en, som har en autisme spektrum forstyrrelse (ASF)?
Selvhjælp Aarhus starter en netværksgruppe om for pårørende til mennesker med ASF i efteråret 2016.
Se indbydelse her

Opstart af gruppe for børn, der har søskende med særlige behov i Silkeborg.
Se opslag her

Netværksgruppe i Silkeborg for forældre til   børn/unge med autisme

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe for forældre til børn/unge med autisme, hører jeg gerne fra dig, da vi vil starte en ny gruppe op i Silkeborg.
Det er en stor hjælp at kunne tale med ligesindede, som kender til de udfordringer, man som forældre står med.

Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen på mail: dorthehenriksen2@gmail.com

Nyopstartet netværksgruppe for Horsens og opland søger flere medlemmer

målgruppe: Forældre til "børn i skolealderen"
- Kom frisk.

henvendelse til:
Berith Hellegaard - tlf. 26 13 04 81
mail; bhellegaard@hotmail.com
Brian Jørgensen - 29 64 67 17
mail; brian-j@hafnet.dk

Netværksgruppe i Aarhus for forældre til teenagebørn/unge med autisme

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe for forældre til teenagebørn/unge med autisme, hører jeg gerne fra dig, da vi vil starte en ny gruppe op i Aarhus. Det er en stor hjælp at kunne tale med ligesindede, som kender til de udfordringer, man som forældre står med.
Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen på mail: dorthehenriksen2@gmail.com

Netværksgruppe for forældre til voksne med autisme

Når ens barn har autisme, er forældrene ofte en stor del af barnets netværk. Også når "barnet" bliver voksen og flytter hjemmefra. Det er en anden situation end for forældre til "børn" uden autisme.

Gruppen starter torsdag den 6. november, kl. 19,00-21,00, i Frivilligværkets lokaler, Stemannsgade 9, 8900 Randers C

Se indbydelse og tilmelding her

Netværksgruppe i Aarhus for forældre til yngre børn (før skolealderen) med autisme.

I DE9's lokaler, Skovagervej 2,8240 Risskov, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Indgang 76.

Her kan du udveksle erfaringer med andre forældre og tale om de glæder og sorger, der følger med, når ens barn har autisme.
Interesserede kan henvende sig til Dorthe Rasmussen
Mail: dorthehenriksen2@gmail.com
Øvrige tilbud fra din kredsforening:

Svømmeskolen BOBLEN

Hvad er Svømmeskolen BOBLEN
BOBLEN er en nystiftet forening i Horsens, som vil tilbyde svømning for børn og børn med særlige behov. Det er vores erfaring, at dette tilbud mangler i Horsens og omegn, og vi har derfor stiftet denne forening.

Læs mere og se kontaktoplysninger her

Resultat af kredsens medlemsundersøgelse

Så er vores medlemsundersøgelse afsluttet – tak til alle deltagerne. I Bestyrelsen vil vi således arbejde videre med planlægning af arrangementer og forsøge at tage hensyn til så mange ønsker som muligt.
Se den her

Forskningsprojekt omhandlende børn med autisme og angst -

- der i øjeblikket udføres på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Projektet er et behandlingsprojekt, som undersøger virkningen af en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling specifikt udviklet til børn med autisme og angst - Cool Kids ASF.
Læs mere om projektet og kriterier her

Forespørgsel

Jeg har en datter som det, pta god begavelse, ikke er lykkedes at færdiggøre en adgangsgivende eksamenen. Vi vil gerne lægge noget arbejde i at få etableret en særligt tilrettelagt HF og gerne sammen med jer. Jeg ved ikke om I arbejder med noget tilsvarende, men hvis ikke, vil I lave et opslag om det på siden. Vi tænker at det til en start vil være godt at vide om der overhovedet er interesse for en sådan HF.
Hilsen Charlotte

Nedenstående har Anna (min datter) lagt på NAUKs facebook gruppe.

Næsten alle store kommuner i Danmark har et uddannelsestilbud særligt rettet mod autistiske personer, hvor det er muligt at tage en adgangsgivende eksamenen på særlige vilkår – blot ikke Århus. Det vil vi gerne lave om på. Målet er, at få VUC Århus til at oprette en eller flere klasser på HF Enkeltfag kun for autistiske personer, hvor der bliver taget særlige hensyn, f.eks. færre elever i klasserne. Derfor vil vi gerne i kontakt med andre, der har lyst til muligvis at gå i en sådan klasse. Hvis det viser, at der er interesse, vil vi gå videre med det til VUC Aarhus

Send en mail til charlottenebel@hotmail.com, hvis du eller nogen i din familie/omgangskreds har interesse i at følge et eller flere fag på HF. Nævn gerne hvilke fag, hvor mange timer, og eventuelle idéer du har til at skabe autismevenlig klasse. Du binder dig ikke til noget, vi vil bare gerne have en fornemmelse af hvor mange, der vil være med nu eller i fremtiden.

Hilsen Anna (18 år og autist) og Charlotte (56 år og mor)

Efterlysning - Odder

Vi efterlyser personer, der kunne have lyst til at arbejde handicappolitisk som bestyrelses medlem i DH i Odder evt. med henblik på en plads i Handicaprådet efter næste byrådsvalg.

Kontakt Kredsformand Marianne Banner  info@autismeoj.dk

Elever på STU4....

....vil starte en fredagscafe
Læs mere om det her

- en X-tra indsats for X-terne unge

En donation fra Trygfonden har gjort det muligt for Holmstrupgård at tilbyde hjemmeboende unge psykisk sårbare i alderen 14 – 23 år at deltage i fritidsaktiviteter på Holmstrupgård, som også kaldes HOF-aktiviteter. Projektet hedder SiF-X og flere hjemmeboende sårbare unge har allerede takket ja til tilbuddet.

Idéen er, at der gennem den unges deltagelse på f.eks. et lille hold i motionsløb, tekstil, teater eller ridning skabes tryghed og relationer omkring en interesse - et fælles tredje.

I bedste fald vil dette kunne hjælpe de unge ud af ensomhed/isolation og frem til udvikling af selvtillid og mod, således at de unge på et tidspunkt får overskud til f.eks. at tage ud i den lokale idrætsklub, ungdomsklub eller til at få sig et fritidsjob.

Se program for efterår 2015 her - tilmeldingsskema her

Nyt klubtilbud:

"Sind Ungdom har en klub i Aarhus for psykisk sårbare unge i alderen 16-35 år.
Den holder åbent hver tirsdag fra 16-21 på Toldbodgade 5, 3. sal (tæt på badeanstalten Spanien og spillestedet Train).
I klubben laver vi mad og hygger os sammen. Der er altid 3 frivillige tilstede. Se mere på Sind Ungdom Aarhus' egen facebookside

EarlyBird i Århus

3 måneders kursusforløb for forældre til førskolebørn med en autismediagnose.
Heimdal opstarter i nærmeste fremtid EarlyBird kursusforløb i Århus. Der afholdes løbende informationsmøder.
For datoer og tidspunkter på informationsmøder samt for yderligere information om EarlyBird, se www.heimdal-aarhus.dk under ”konsulentteamet” og ”EarlyBird”.
Desuden kan Heimdals EarlyBird konsulenter Pia Rydahl Olsen (prol@aarhus.dk) og Michael Harboe Kvistgaard (mhk@aarhus.dk) kontaktes for uddybende information.